Soru:

'i kabulü ve letleri 10. Karahanlılar Dönemi'nde Türk edebiyatına ait birçok eser yazılmışken aynı dönemde Gaznelilerde bu yoğun

'i kabulü ve
letleri
10. Karahanlılar Dönemi'nde Türk edebiyatına ait birçok eser
yazılmışken aynı dönemde Gaznelilerde bu yoğunlukta bir
kitap yazma çalışmaları görülmemiştir.
Bu farklılığa etki eden nedenler arasında;
I. Gaznelilerin etnik yapısının farklı, Karahanlıların özgün
olması,
II. Karahanlıların Türkistan'da, Gaznelilerin İran'da ku-
rulmuş olması,
III. Karahanlı ekonomisinin ticarete, Gazneli ekonomisi-
nin tarıma dayalı olması
özelliklerinden hangileri gösterilebilir?
nolions
A) Yalnız !
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I ve III
11. Tolunoğulları; Mısır'da cami, medrese, han, hamam, yol,
köprü, kervansaray aibi birçok mimari eser inşa ederek
rsilamaya calismislardir

'i kabulü ve letleri 10. Karahanlılar Dönemi'nde Türk edebiyatına ait birçok eser yazılmışken aynı dönemde Gaznelilerde bu yoğunlukta bir kitap yazma çalışmaları görülmemiştir. Bu farklılığa etki eden nedenler arasında; I. Gaznelilerin etnik yapısının farklı, Karahanlıların özgün olması, II. Karahanlıların Türkistan'da, Gaznelilerin İran'da ku- rulmuş olması, III. Karahanlı ekonomisinin ticarete, Gazneli ekonomisi- nin tarıma dayalı olması özelliklerinden hangileri gösterilebilir? nolions A) Yalnız ! B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I ve III 11. Tolunoğulları; Mısır'da cami, medrese, han, hamam, yol, köprü, kervansaray aibi birçok mimari eser inşa ederek rsilamaya calismislardir