Soru:

III Çiz ::: / 2 Hazir Ayar Yok X TYT_01072018 X AYT_01072018 X tyt_yks_2019_web 2019-TYT/Sosyal Bilimler SOSYAL BİLİMLER TES 1.

III
Çiz
:::
/
2
Hazir Ayar Yok
X TYT_01072018
X AYT_01072018
X tyt_yks_2019_web
2019-TYT/Sosyal Bilimler
SOSYAL BİLİMLER TES
1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din
Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayan

III Çiz ::: / 2 Hazir Ayar Yok X TYT_01072018 X AYT_01072018 X tyt_yks_2019_web 2019-TYT/Sosyal Bilimler SOSYAL BİLİMLER TES 1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya fark alanlarına ait toplam 25 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısr 1. Asya Hun Devleti'nin dağılmasının ardından Hunlar, batıya doğru yayılmaya başlamış ve Karadeniz'in kuzeyinde bulunan Germen kavimlerini batıya doğru itmişlerdir. Kavimler Göçü adı verilen bu süreçte Hunlar Avrupa siyasetinde etkin hâle gelirken ikiye ayrılan Roma İmparatorluğu önemli sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. 3. Ta kc Di öğ ol ha A Buna göre aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçü'nün sonuçlarından biri olarak gösterilemez? A) Türk kültürü Avrupa'da yayılmıştır. B Avrupa'nın etnik yapısı değişmiştir. C Roma İmparatorluğu güç kaybetmeye başlamıştır. ) Bilim ve teknikte önemli gelişmeler yaşanmıştır. E) E) Avrupa'da siyasi dengeler değişmiştir. 4. S

Soru Çözümünü Göster

Hesabını oluştur.
Sorunun çözümünü gör!

  • Ücretsiz 3 soru kredisi kazan
  • Günlük hediyelerini al
  • Fotoğraflarla sorularını sor

Zaten hesabın var mı ? Giriş yap