Soru:

Islahat Fermanı'nda yer alan aşağıdaki maddelerden hangisi, bütün Osmanlı vatandaşları için geçerli de- ğildir? A) Mahkemelerde

Islahat Fermanı'nda yer alan aşağıdaki maddelerden
hangisi, bütün Osmanlı vatandaşları için geçerli de-
ğildir?
A) Mahkemelerde herkesin kendi dinine göre yemin et-
mesi
Herkesin istediği okula gidebilmesi
Askerlik içink nakdi bedel uygulamasının getirilmesi
D) Vergilerin herkesin gelirine göre toplanması
E) il genel meclislerine üye olunması

Islahat Fermanı'nda yer alan aşağıdaki maddelerden hangisi, bütün Osmanlı vatandaşları için geçerli de- ğildir? A) Mahkemelerde herkesin kendi dinine göre yemin et- mesi Herkesin istediği okula gidebilmesi Askerlik içink nakdi bedel uygulamasının getirilmesi D) Vergilerin herkesin gelirine göre toplanması E) il genel meclislerine üye olunması