Soru:

Katie (9) 100 Hacim (cm) 100 K L 400 200 M 300 150 23 N 500 400 Yukandaki tabloda K, L, M, N maddelerinin kütle ve hacim degerle

Katie (9)
100
Hacim (cm)
100
K
L
400
200
M
300
150
23
N
500
400
Yukandaki tabloda K, L, M, N maddelerinin
kütle ve hacim degerleri verilmiştir.
Buna göre hangi maddenin yoğunluğu en
küçüktür?
A) K
B) L
C) M
D) N

Katie (9) 100 Hacim (cm) 100 K L 400 200 M 300 150 23 N 500 400 Yukandaki tabloda K, L, M, N maddelerinin kütle ve hacim degerleri verilmiştir. Buna göre hangi maddenin yoğunluğu en küçüktür? A) K B) L C) M D) N