Soru:

KRONOLOJİK Kazanım Düzey Sorular 3 . 1. Ay yılı esasli takvimi ilk kullanan uy- garlıktır. 3 II. Yaratılış, Gilgamış ve Tufan de

KRONOLOJİK
Kazanım Düzey Sorular
3
.
1. Ay yılı esasli takvimi ilk kullanan uy-
garlıktır.
3
II. Yaratılış, Gilgamış ve Tufan destan-1
larını oluşturmuşlardır.
1
III. Sütun ve kubbeli ilk yapıtları inşa
etmişlerdir.
ÇÖZÜM
KODU
YAL
OKUT
Sümerlerin yukarıdaki özelliklerinden
hangileri matematik alanında geliştik-
lerinin göstergesidir?
25371
A) Yalnız!
B) Yalnız 11
C) I ve II
DAY
D) Ive III
1
E) II ve III
13. Adım

KRONOLOJİK Kazanım Düzey Sorular 3 . 1. Ay yılı esasli takvimi ilk kullanan uy- garlıktır. 3 II. Yaratılış, Gilgamış ve Tufan destan-1 larını oluşturmuşlardır. 1 III. Sütun ve kubbeli ilk yapıtları inşa etmişlerdir. ÇÖZÜM KODU YAL OKUT Sümerlerin yukarıdaki özelliklerinden hangileri matematik alanında geliştik- lerinin göstergesidir? 25371 A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) I ve II DAY D) Ive III 1 E) II ve III 13. Adım