Soru:

Kütle(g) 120 60 0 30 40 Hacim(cm) K ve L maddelerinin kütle ve hacim grafiği yukandaki şekilde verilmiştir. Buna göre aşağıdaki

Kütle(g)
120
60
0
30 40 Hacim(cm)
K ve L maddelerinin kütle ve hacim grafiği
yukandaki şekilde verilmiştir.
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıstır?
A) Kve L iki farklı maddedir.
B) K'nın yoğunluğu L'nin yoğunluğundan bū-
yüktür.
C) K'nın yoğunlugu 4g/cm tür.
D) Kve L aynı maddelerdir.

Kütle(g) 120 60 0 30 40 Hacim(cm) K ve L maddelerinin kütle ve hacim grafiği yukandaki şekilde verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıstır? A) Kve L iki farklı maddedir. B) K'nın yoğunluğu L'nin yoğunluğundan bū- yüktür. C) K'nın yoğunlugu 4g/cm tür. D) Kve L aynı maddelerdir.