Soru:

Laiklik II. Dünya Savaşı yıllarında; 1-Köy Enstitüleri'nin açılması II- Karayolu yapımına öncelik verilmesi III-Ordunun savaşa h

Laiklik
II. Dünya Savaşı yıllarında; 1-Köy Enstitüleri'nin açılması
II-
Karayolu yapımına öncelik verilmesi III-Ordunun savaşa hazır bekletilmesi.
Bu gelişmelerden en fazla hangisi Türkiye'ye ekonomik sıkıntı yaşatmıştır?
O I ve II
O Yalnız II
Yalnız III
O II ve III
O Yalnız 1
Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk Devleti'nin dış politika anlayışıyla bağdaşmaz?*
Ulusal çıkarları koruma

Laiklik II. Dünya Savaşı yıllarında; 1-Köy Enstitüleri'nin açılması II- Karayolu yapımına öncelik verilmesi III-Ordunun savaşa hazır bekletilmesi. Bu gelişmelerden en fazla hangisi Türkiye'ye ekonomik sıkıntı yaşatmıştır? O I ve II O Yalnız II Yalnız III O II ve III O Yalnız 1 Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk Devleti'nin dış politika anlayışıyla bağdaşmaz?* Ulusal çıkarları koruma