Soru:

LIMIT AYT COĞRAFYA SORU BANKASI 2021 @sanalpditavs C:/Users/LENOVO/Downloads/LIMIT%20AYT%20COĞRAFYA%20SORU%20BANKASI%202021%20 2

LIMIT AYT COĞRAFYA SORU BANKASI 2021 @sanalpditavs
C:/Users/LENOVO/Downloads/LIMIT%20AYT%20COĞRAFYA%20SORU%20BANKASI%202021%20
299
7321
Q
+
9.
Gelişmiş ülkelerde kesilen ağaçların yerine yeni ağaçlar di-
kilerek sürdürülebilir ormancılık faaliyetleri yürütülmektedir.
12. AE
ling
yür
Bur
ride
Buna göre yukarıdaki haritada numaralanmış yörelerin
hangilerinde sürdürülebilir ormancılik faaliyetlerinin yü-
rütüldüğü söylenebilir?
A)
B C
K
A) Yalnız!
B) Yalnız
D) Il ve II
C) Yalnız il
tu
ve
To
ES
Coğrafya Soru Bankası
298

LIMIT AYT COĞRAFYA SORU BANKASI 2021 @sanalpditavs C:/Users/LENOVO/Downloads/LIMIT%20AYT%20COĞRAFYA%20SORU%20BANKASI%202021%20 299 7321 Q + 9. Gelişmiş ülkelerde kesilen ağaçların yerine yeni ağaçlar di- kilerek sürdürülebilir ormancılık faaliyetleri yürütülmektedir. 12. AE ling yür Bur ride Buna göre yukarıdaki haritada numaralanmış yörelerin hangilerinde sürdürülebilir ormancılik faaliyetlerinin yü- rütüldüğü söylenebilir? A) B C K A) Yalnız! B) Yalnız D) Il ve II C) Yalnız il tu ve To ES Coğrafya Soru Bankası 298