Soru:

m yası mesi nasi 22. Türkiye'de Karadeniz ikliminin etkili olduğu kiyi ke- simlerindeki baki koşulları, yağış bakımından önem- l

m
yası
mesi
nasi
22. Türkiye'de Karadeniz ikliminin etkili olduğu kiyi ke-
simlerindeki baki koşulları, yağış bakımından önem-
li farklılıkların ortaya çıkmasına neden olur. Örneğin,
Doğu ve Batı Karadeniz kıyı kesiminde kuzeybatıya
bakan yamaçlar daha fazla yağış alırken kuzeydo-
ğuya bakan orta kesimler daha az yağış almaktadır.
Kıyı kesimlerinde bu durumun ortaya çıkmasında
aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır?
A) Ortalama sıcaklığın
B) Basınç merkezlerinin
Dağların yükseltisinin
Hava kütlelerinin yönünün
E) Yamaç eğim değerlerinin
esi
şema-
ru ola-

m yası mesi nasi 22. Türkiye'de Karadeniz ikliminin etkili olduğu kiyi ke- simlerindeki baki koşulları, yağış bakımından önem- li farklılıkların ortaya çıkmasına neden olur. Örneğin, Doğu ve Batı Karadeniz kıyı kesiminde kuzeybatıya bakan yamaçlar daha fazla yağış alırken kuzeydo- ğuya bakan orta kesimler daha az yağış almaktadır. Kıyı kesimlerinde bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır? A) Ortalama sıcaklığın B) Basınç merkezlerinin Dağların yükseltisinin Hava kütlelerinin yönünün E) Yamaç eğim değerlerinin esi şema- ru ola-