Soru:

maktadır D) Tünelin 5,4 kilometrelik bölümü, deniz tabanı altında özel bir yeknolojiyle inşa edilen bir tü- nelden ve bağlantı t

maktadır
D) Tünelin 5,4 kilometrelik bölümü, deniz tabanı
altında özel bir yeknolojiyle inşa edilen bir tü-
nelden ve bağlantı tünellerinden oluşmaktadır.
E) Tünel geçişi ve yol iyileştirme, genişletme ça.
lışmaları araç trafiğini rahatlatmaktadır.
11. "K
$0
CE
Bir dağcı tırmanış yaparken sırasıyla geniş yap-
raklı orman, karışık orman, iğne yapraklı orman ve
dağ çayırlarinin bulunduğu alandan geçerek zirve-
ye ulaşmıştır.
b
y
E
TIL
IV
Bitki örtüsü kuşaklarının yükseltiye bağlı ola-
rak değişiklik gösterdiği bilindiğine göre bu
dağcının yukarıdaki haritada numaralandiril-
mış alanların hangisinde tırmanış yaptığı söys
lenebilir?
E) V
B) 11
C) III
D) IV
A)
PRO
YAYIN DENIZI

maktadır D) Tünelin 5,4 kilometrelik bölümü, deniz tabanı altında özel bir yeknolojiyle inşa edilen bir tü- nelden ve bağlantı tünellerinden oluşmaktadır. E) Tünel geçişi ve yol iyileştirme, genişletme ça. lışmaları araç trafiğini rahatlatmaktadır. 11. "K $0 CE Bir dağcı tırmanış yaparken sırasıyla geniş yap- raklı orman, karışık orman, iğne yapraklı orman ve dağ çayırlarinin bulunduğu alandan geçerek zirve- ye ulaşmıştır. b y E TIL IV Bitki örtüsü kuşaklarının yükseltiye bağlı ola- rak değişiklik gösterdiği bilindiğine göre bu dağcının yukarıdaki haritada numaralandiril- mış alanların hangisinde tırmanış yaptığı söys lenebilir? E) V B) 11 C) III D) IV A) PRO YAYIN DENIZI