Soru:

Millî Mücadele 7. Eskişehir - Kütahya Savaşı'nın sonuçlarından bazıları şunlardır: . Düzenli ordunun varlığı tartışılmaya başlan

Millî Mücadele
7. Eskişehir - Kütahya Savaşı'nın sonuçlarından bazıları
şunlardır:
.
Düzenli ordunun varlığı tartışılmaya başlandı. Kuvâ-
yı Milliye'nin yeniden kurulmasını isteyenler oldu.
Ankara'nın savunulamayacağı, bu nedenle TBMM'nin
Ankara'dan Kayseri'ye taşınması tartışılmaya baş-
landı.
Bu sonuçların aşağıdakilerden hangisine neden
olduğu söylenebilir?
A) Millî Mücadele'nin askerî safhasının sona ermesine
B) Misak-ı Millî sınırlarına ulaşılmasına
C) Türk ordusunun askerî gücünün artmasına
D) Ümitsizliğin ve fikir ayrılıklarının ortaya çıkmasına
E) Askerî başarıların siyasi başarılara ortam hazırla-
masina
10. Loza
met
müe
da v
her
tad
Bu
1.
II.
|||
y
A

Millî Mücadele 7. Eskişehir - Kütahya Savaşı'nın sonuçlarından bazıları şunlardır: . Düzenli ordunun varlığı tartışılmaya başlandı. Kuvâ- yı Milliye'nin yeniden kurulmasını isteyenler oldu. Ankara'nın savunulamayacağı, bu nedenle TBMM'nin Ankara'dan Kayseri'ye taşınması tartışılmaya baş- landı. Bu sonuçların aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir? A) Millî Mücadele'nin askerî safhasının sona ermesine B) Misak-ı Millî sınırlarına ulaşılmasına C) Türk ordusunun askerî gücünün artmasına D) Ümitsizliğin ve fikir ayrılıklarının ortaya çıkmasına E) Askerî başarıların siyasi başarılara ortam hazırla- masina 10. Loza met müe da v her tad Bu 1. II. ||| y A