Soru:

Muhammed karekök Deneme 15 4. Türk - İslam devletlerinde eyaletlerin ve vilayetlerin başında bulunan askerî görevlilerden hükümd

Muhammed
karekök
Deneme
15
4.
Türk - İslam devletlerinde eyaletlerin ve vilayetlerin
başında bulunan askerî görevlilerden hükümdar
soyundan olanlara ........., diğerlerine de .......... adı
verilirdi.
Yukarıdaki bilgide numaralı olarak gösterilen yer-
lere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
TARİH-2 SORULARI
II
A) Amil
B) Melik
Muhtesip
Şihne
Muhtesip
Melik
C) Melik
D) Şihne
E) Muhtesip
Amil

Muhammed karekök Deneme 15 4. Türk - İslam devletlerinde eyaletlerin ve vilayetlerin başında bulunan askerî görevlilerden hükümdar soyundan olanlara ........., diğerlerine de .......... adı verilirdi. Yukarıdaki bilgide numaralı olarak gösterilen yer- lere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? TARİH-2 SORULARI II A) Amil B) Melik Muhtesip Şihne Muhtesip Melik C) Melik D) Şihne E) Muhtesip Amil