Soru:

Multiple Choice "Türkiye ahalisine din ve ırk farkı olmaksızın vatandaşlık itibariyle Türk denir" tanımının ilk kez yer aldığı a

Multiple Choice
"Türkiye ahalisine din ve ırk
farkı olmaksızın vatandaşlık
itibariyle Türk denir" tanımının
ilk kez yer aldığı anayasal belge
aşağıdakilerden hangisidir?
1876 Kanun-i Esasi
Tanzimat Fermanı
O 1924 Teşkilat-ı Esasiye
O 1961 Anayasası
1982 Anayasası
14 of 20

Multiple Choice "Türkiye ahalisine din ve ırk farkı olmaksızın vatandaşlık itibariyle Türk denir" tanımının ilk kez yer aldığı anayasal belge aşağıdakilerden hangisidir? 1876 Kanun-i Esasi Tanzimat Fermanı O 1924 Teşkilat-ı Esasiye O 1961 Anayasası 1982 Anayasası 14 of 20