Soru:

Mustafa Kemal Paşa'nın, içte ve dışta tanınmasında, Milli Mücadele'nin lideri olarak kabul edilmesinde, aşağıdakilerden hangisi

Mustafa Kemal Paşa'nın, içte ve dışta tanınmasında, Milli Mücadele'nin lideri olarak kabul edilmesinde, aşağıdakilerden
hangisi etkili olmuştur?
Lütfen birini seçin:
A. Çanakkale Cephesindeki başarıları
B.Doğu Cephesindeki başarıları
C. Trablusgarp Savaşındaki başarıları
D.1909 Hareket Ordusunda Kurmay Başkanı olması
E. Yildirim Ordularındaki başarıları

Mustafa Kemal Paşa'nın, içte ve dışta tanınmasında, Milli Mücadele'nin lideri olarak kabul edilmesinde, aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? Lütfen birini seçin: A. Çanakkale Cephesindeki başarıları B.Doğu Cephesindeki başarıları C. Trablusgarp Savaşındaki başarıları D.1909 Hareket Ordusunda Kurmay Başkanı olması E. Yildirim Ordularındaki başarıları