Soru:

Mustafa Kemal'in 7-8 Ağustos 1921'de yayınladığı Tekalif-i Milliye Emirleri'nin bazı maddeleri şunlardır:- Yiyecek maddelerinin

Mustafa Kemal'in 7-8 Ağustos 1921'de yayınladığı Tekalif-i Milliye Emirleri'nin bazı
maddeleri şunlardır:- Yiyecek maddelerinin yüzde kırkına el konulacak-Sahibi
bulunamayan yiyecek ve giyeceklerin tamamına el konulacak- Taşıt araçlarının
yüzde yirmisine el konulacakBu maddelere bakıldığında Tekalif-i Milliye Emirleri ile
ilgili olarak;l. Ordunun ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir.II. TBMM tarafından
yayınlanmıştır. III. Ulusal kaynakların kullanılması amaçlanmıştır. yargılarından
hangilerine ulaşılabilir?
E) I ve III
A) I ve II
C) Yalnız!
OB)Il ve III

Mustafa Kemal'in 7-8 Ağustos 1921'de yayınladığı Tekalif-i Milliye Emirleri'nin bazı maddeleri şunlardır:- Yiyecek maddelerinin yüzde kırkına el konulacak-Sahibi bulunamayan yiyecek ve giyeceklerin tamamına el konulacak- Taşıt araçlarının yüzde yirmisine el konulacakBu maddelere bakıldığında Tekalif-i Milliye Emirleri ile ilgili olarak;l. Ordunun ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir.II. TBMM tarafından yayınlanmıştır. III. Ulusal kaynakların kullanılması amaçlanmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? E) I ve III A) I ve II C) Yalnız! OB)Il ve III