Soru:

NAN SINAV: Iklim 1. Yazın yüksek sıcaklıklara, kışın ise düşük sıcaklık- lara karşı dayanıksız bitkilerden oluşur. II. Yillik ve

NAN SINAV: Iklim
1. Yazın yüksek sıcaklıklara, kışın ise düşük sıcaklık-
lara karşı dayanıksız bitkilerden oluşur.
II. Yillik ve günlük sıcaklık farklarının fazla olduğu ik-
lim bölgelerinde yetişebilen ot topluluğudur.
III. Yağışın mevsimlere düzenli bir şekilde dağıldığı ik-
lim bölgelerinde gelişen ağaç toğluluğudur.
IV. Kış sıcaklıklarının 0°C'nin altına düşmediği ve yaz
sıcaklıklarının fazla olduğu iklim bölgelerinde geli-
şen ağaç topluluğudur.
Yukarıda özellikleri verilen bitki topluluklarından
hangi ikisinin, ülkemizde Karadeniz İklim Bölgesi si-
nırları içerisinde gelişme göstermesi beklenir?
A l ve il
B I ve III.
Il ve III.
D. Il ve IV.
E
III ve IV.

NAN SINAV: Iklim 1. Yazın yüksek sıcaklıklara, kışın ise düşük sıcaklık- lara karşı dayanıksız bitkilerden oluşur. II. Yillik ve günlük sıcaklık farklarının fazla olduğu ik- lim bölgelerinde yetişebilen ot topluluğudur. III. Yağışın mevsimlere düzenli bir şekilde dağıldığı ik- lim bölgelerinde gelişen ağaç toğluluğudur. IV. Kış sıcaklıklarının 0°C'nin altına düşmediği ve yaz sıcaklıklarının fazla olduğu iklim bölgelerinde geli- şen ağaç topluluğudur. Yukarıda özellikleri verilen bitki topluluklarından hangi ikisinin, ülkemizde Karadeniz İklim Bölgesi si- nırları içerisinde gelişme göstermesi beklenir? A l ve il B I ve III. Il ve III. D. Il ve IV. E III ve IV.