Soru:

.ooc NATO Milletler Birleşmiş Cemiyeti Milletler Yukarıda verilen diyagrama hangi başlık verilmesi en uygundur? A) II. Dünya Sav

.ooc
NATO
Milletler
Birleşmiş
Cemiyeti
Milletler
Yukarıda verilen diyagrama hangi başlık verilmesi en
uygundur?
A) II. Dünya Savaşı sonrası kurulan barış örgütleri
B) Türkiye'nin Dünya Barışına katkısı
C) Avrupa'da Demokrasinin Gelişimi
D) I.Dünya Savaşında kurulan ittifak grupları

.ooc NATO Milletler Birleşmiş Cemiyeti Milletler Yukarıda verilen diyagrama hangi başlık verilmesi en uygundur? A) II. Dünya Savaşı sonrası kurulan barış örgütleri B) Türkiye'nin Dünya Barışına katkısı C) Avrupa'da Demokrasinin Gelişimi D) I.Dünya Savaşında kurulan ittifak grupları