Soru:

Ordu içinde oluşan Milli Birlik Komitesi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? a. Ordu hiyerarşisini bozan yetkile

Ordu içinde oluşan Milli Birlik Komitesi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a.
Ordu hiyerarşisini bozan yetkilere sahip olmuşlardır.
O b. Farklı rütbelerden askerler üyesidir.
Hemen seçimlere gidilmesinde hemfikirdiler.
d. İçinde farklı hizipler bulunmaktadır.
C.

Ordu içinde oluşan Milli Birlik Komitesi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? a. Ordu hiyerarşisini bozan yetkilere sahip olmuşlardır. O b. Farklı rütbelerden askerler üyesidir. Hemen seçimlere gidilmesinde hemfikirdiler. d. İçinde farklı hizipler bulunmaktadır. C.