Soru:

Osmanlı Devleti, göçebe Türkmenleri yerleşik yaşama geçirmek için ciddi çaba harcamıştır. Osmanlı Devleti bu uygulamayla; 1. Düz

Osmanlı Devleti, göçebe Türkmenleri yerleşik
yaşama geçirmek için ciddi çaba harcamıştır.
Osmanlı Devleti bu uygulamayla;
1. Düzenli vergi toplanması
II. Tanm alanlarının genişletilmesi
III. Göçebelerin, yönetim ve denetiminde
kolaylık sağlanması
durumlarında hangilerini, amaçladığı savu-
nulabilir?
A) Yalnız
B) I ve II
C) I ve III
D) Il ve III
E) I, II ve III

Osmanlı Devleti, göçebe Türkmenleri yerleşik yaşama geçirmek için ciddi çaba harcamıştır. Osmanlı Devleti bu uygulamayla; 1. Düzenli vergi toplanması II. Tanm alanlarının genişletilmesi III. Göçebelerin, yönetim ve denetiminde kolaylık sağlanması durumlarında hangilerini, amaçladığı savu- nulabilir? A) Yalnız B) I ve II C) I ve III D) Il ve III E) I, II ve III