Soru:

"Osmanlı Devleti, XVII. Yüzyıl'da Kutsal İttifak devletleriyle yaptığı Karlofça Antlaşması'yla batida ilk kez toprak kaybetmişti

"Osmanlı Devleti, XVII. Yüzyıl'da Kutsal İttifak devletleriyle yaptığı
Karlofça Antlaşması'yla batida ilk kez toprak kaybetmiştir.”
Bu durum karşısında Osmanlı Devleti'nin XVIII. Yüzyılda
uyguladığı politika aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Almanya'yla ilişkilerin geliştirilmesi
B) Toplumsal alanda islahatlar yapılması
C) Antlaşmalarla kaybettiği toprakları geri alma politikası
D) Mevcut sinirlari askeri ittifaklarla artırma politikası
E) Siyasal alanda yeni örgütler açılması

"Osmanlı Devleti, XVII. Yüzyıl'da Kutsal İttifak devletleriyle yaptığı Karlofça Antlaşması'yla batida ilk kez toprak kaybetmiştir.” Bu durum karşısında Osmanlı Devleti'nin XVIII. Yüzyılda uyguladığı politika aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Almanya'yla ilişkilerin geliştirilmesi B) Toplumsal alanda islahatlar yapılması C) Antlaşmalarla kaybettiği toprakları geri alma politikası D) Mevcut sinirlari askeri ittifaklarla artırma politikası E) Siyasal alanda yeni örgütler açılması