Soru:

Osmanlı Devleti'nde toplum, yönetenler (askeri sinif) ve yönetilenler (reâya) olmak üzere iki sınıfa ayrılmıştır. Os- manlı topl

Osmanlı Devleti'nde toplum, yönetenler (askeri sinif) ve
yönetilenler (reâya) olmak üzere iki sınıfa ayrılmıştır. Os-
manlı toplumunda yönetenler sınıfı seyfiye, kalemiye ve
ilmiye olarak ayrılmıştır.
Buna göre, kalemiye sınıfı ile ilgili;
1. Yazışma işlerinden sorumludur.
II. Bürokratik işleri düzenler.
III. Yargı, eğitim ve dini alanlarda görevlidir.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız 11
B) Yalnız III C) I ve II
E) Il ve 111
D) I ve III

Osmanlı Devleti'nde toplum, yönetenler (askeri sinif) ve yönetilenler (reâya) olmak üzere iki sınıfa ayrılmıştır. Os- manlı toplumunda yönetenler sınıfı seyfiye, kalemiye ve ilmiye olarak ayrılmıştır. Buna göre, kalemiye sınıfı ile ilgili; 1. Yazışma işlerinden sorumludur. II. Bürokratik işleri düzenler. III. Yargı, eğitim ve dini alanlarda görevlidir. bilgilerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız 11 B) Yalnız III C) I ve II E) Il ve 111 D) I ve III