Soru:

ÖSYM Örnek:3 İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra, 1946 yılında Sovyet Rusya; Türkiye ve Yunanistan üzerinden Doğu Akdeniz'e yay

ÖSYM
Örnek:3
İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra, 1946 yılında Sovyet Rusya;
Türkiye ve Yunanistan üzerinden Doğu Akdeniz'e yayılmak istemiştir.
Sovyet Rusya'nın bu yayılma politikası karşısında İngiltere, ABD'ye
Türkiye ve Yunanistan'ın önemiyle ilgili bir nota vererek önlem alma-
sını istemiştir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu nota doğrultusunda ABD'nin uygu-
lamaya koyduğu politikalardan biridir?
: eis
A) İngiltere'nin isteğine olumsuz cevap vererek Monreo Doktrini'ni iz-
lemeyi sürdürmüştür.
B) Türkiye'nin ve Yunanistan'ın toprak bütünlüğü konusunda Sov-
yet Rusya ile anlaşmıştır.
C) Türk-Sovyet sınırına askerî yığınak yapmaya başlamıştır.
D) Truman Doktrini gereğince, Türkiye ve Yunanistan'a yardımda
bulunmuştur.
E) Türkiye ve Yunanistan arasında ortak pazar oluşturmuştur.
(2012/LYS)
Yayınlan

ÖSYM Örnek:3 İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra, 1946 yılında Sovyet Rusya; Türkiye ve Yunanistan üzerinden Doğu Akdeniz'e yayılmak istemiştir. Sovyet Rusya'nın bu yayılma politikası karşısında İngiltere, ABD'ye Türkiye ve Yunanistan'ın önemiyle ilgili bir nota vererek önlem alma- sını istemiştir. Aşağıdakilerden hangisi, bu nota doğrultusunda ABD'nin uygu- lamaya koyduğu politikalardan biridir? : eis A) İngiltere'nin isteğine olumsuz cevap vererek Monreo Doktrini'ni iz- lemeyi sürdürmüştür. B) Türkiye'nin ve Yunanistan'ın toprak bütünlüğü konusunda Sov- yet Rusya ile anlaşmıştır. C) Türk-Sovyet sınırına askerî yığınak yapmaya başlamıştır. D) Truman Doktrini gereğince, Türkiye ve Yunanistan'a yardımda bulunmuştur. E) Türkiye ve Yunanistan arasında ortak pazar oluşturmuştur. (2012/LYS) Yayınlan