Soru:

Otuz Yil Savaşları'ndan sonra Avrupa'da kendi yasalarına gö- re davranan, kendi ekonomik ve siyasal çıkarlarını koruyan, istediğ

Otuz Yil Savaşları'ndan sonra Avrupa'da kendi yasalarına gö-
re davranan, kendi ekonomik ve siyasal çıkarlarını koruyan,
istediği tarafta yer alan ve ittifaklar kuran bağımsız devletler
dönemi başlamıştır.
Bu bilgiden hareketle, Otuz Yil Savaşlarının neden olduğu
gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Diplomaside ulusal çıkarların ön plana çıkması
B) Anayasal yönetimlerin yaygınlaşması
C) Demokratik yönetimlerin kurulması
D) Çok uluslu devletlerin dağılma sürecine girmesi
E) Uluslararası ilişkilerde ittifakların önem kazanması

Otuz Yil Savaşları'ndan sonra Avrupa'da kendi yasalarına gö- re davranan, kendi ekonomik ve siyasal çıkarlarını koruyan, istediği tarafta yer alan ve ittifaklar kuran bağımsız devletler dönemi başlamıştır. Bu bilgiden hareketle, Otuz Yil Savaşlarının neden olduğu gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Diplomaside ulusal çıkarların ön plana çıkması B) Anayasal yönetimlerin yaygınlaşması C) Demokratik yönetimlerin kurulması D) Çok uluslu devletlerin dağılma sürecine girmesi E) Uluslararası ilişkilerde ittifakların önem kazanması