Soru:

relsefe (11- 15), Din Cevaplarınızı, cevap kâğıdınin Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmın Emin Öğretmen, "Tarih Öncesi Dönemler" konusunu işledikten sonra öğrencilerin derste öğrendiklerini pekiş

relsefe
(11- 15), Din
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınin Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmın
Emin Öğretmen, "Tarih Öncesi Dönemler" konusunu
işledikten sonra öğrencilerin derste öğrendiklerini
pekiştirmeleri için tarih öncesi dönemler hakkında bir-
birle

relsefe (11- 15), Din Cevaplarınızı, cevap kâğıdınin Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmın Emin Öğretmen, "Tarih Öncesi Dönemler" konusunu işledikten sonra öğrencilerin derste öğrendiklerini pekiştirmeleri için tarih öncesi dönemler hakkında bir- birleriyle bilgi alışverişinde bulunmalarını istemiştir. 1. 3. Hilal: Tarih öncesi dönemde yazı olmadığı için bu dönemde yaşayan insan toplulukları hakkında çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Sümeyye: Anadolu, Mısır ve Mezopotamya bölgele- rinde yazının aynı anda kullanılması ile tarih sonrası devirler yaşanmaya başlamıştır. Ayşegül: Tarih öncesi dönemler taş ve maden devir- leri olmak üzere iki bölüme ayrılırlar. Süreyya: Tarih öncesi dönemlerin isimlendirilmesin- de, dönem içerisinde kullanılan araç-gereç'in cinsine ve niteliğine göre bir isimlendirilme yapılmıştır. Fidan: Tarih öncesi dönemlerden olan Mezolitik çağ- da ilk köylerin kurulduğu bilinmektedir. Ummahan: Tarih öncesi dönemlerin en uzun süreni Paleolitik çağ olarak bilinmektedir. Keziban: Tarih öncesi dönemlerden olan Paleolitik çağda insanlar tüketici konumdadır. Bu bilgi alışverişi sırasında birkaç öğrenci yanlış bilgi vermiştir. Aşağıdaki öğrencilerden hangileri yanlış bilgi vermiştir? A) Hilal-Ayşegül B) Ayşegül-Süreyya C) Ummahan-Keziban D) Keziban-Ayşegül SHOT ON M6TE) Sümeyye-Fidan MEIZU 4. G arahisar lI Mill Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi

Soru Çözümünü Göster

Hesabını oluştur.
Sorunun çözümünü gör!

  • Ücretsiz 3 soru kredisi kazan
  • Günlük hediyelerini al
  • Fotoğraflarla sorularını sor

Zaten hesabın var mı ? Giriş yap