Soru:

relsefe (11- 15), Din Cevaplarınızı, cevap kâğıdınin Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmın Emin Öğretmen, "Tarih Öncesi Dönemler" konusunu işledikten sonra öğrencilerin derste öğrendiklerini pekiş

relsefe
(11- 15), Din
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınin Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmın
Emin Öğretmen, "Tarih Öncesi Dönemler" konusunu
işledikten sonra öğrencilerin derste öğrendiklerini
pekiştirmeleri için tarih öncesi dönemler hakkında bir-
birleriyle bilgi alışverişinde bulunmalarını istemiştir.
1.
3.
Hilal: Tarih öncesi dönemde yazı olmadığı için bu
dönemde yaşayan insan toplulukları hakkında çok
fazla bilgi bulunmamaktadır.
Sümeyye: Anadolu, Mısır ve Mezopotamya bölgele-
rinde yazının aynı anda kullanılması ile tarih sonrası
devirler yaşanmaya başlamıştır.
Ayşegül: Tarih öncesi dönemler taş ve maden devir-
leri olmak üzere iki bölüme ayrılırlar.
Süreyya: Tarih öncesi dönemlerin isimlendirilmesin-
de, dönem içerisinde kullanılan araç-gereç'in cinsine
ve niteliğine göre bir isimlendirilme yapılmıştır.
Fidan: Tarih öncesi dönemlerden olan Mezolitik çağ-
da ilk köylerin kurulduğu bilinmektedir.
Ummahan: Tarih öncesi dönemlerin en uzun süreni
Paleolitik çağ olarak bilinmektedir.
Keziban: Tarih öncesi dönemlerden olan Paleolitik
çağda insanlar tüketici konumdadır.
Bu bilgi alışverişi sırasında birkaç öğrenci yanlış
bilgi vermiştir. Aşağıdaki öğrencilerden hangileri
yanlış bilgi vermiştir?
A) Hilal-Ayşegül
B) Ayşegül-Süreyya
C) Ummahan-Keziban D) Keziban-Ayşegül
SHOT ON M6TE) Sümeyye-Fidan
MEIZU
4. G
arahisar lI Mill Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi

relsefe (11- 15), Din Cevaplarınızı, cevap kâğıdınin Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmın Emin Öğretmen, "Tarih Öncesi Dönemler" konusunu işledikten sonra öğrencilerin derste öğrendiklerini pekiştirmeleri için tarih öncesi dönemler hakkında bir- birleriyle bilgi alışverişinde bulunmalarını istemiştir. 1. 3. Hilal: Tarih öncesi dönemde yazı olmadığı için bu dönemde yaşayan insan toplulukları hakkında çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Sümeyye: Anadolu, Mısır ve Mezopotamya bölgele- rinde yazının aynı anda kullanılması ile tarih sonrası devirler yaşanmaya başlamıştır. Ayşegül: Tarih öncesi dönemler taş ve maden devir- leri olmak üzere iki bölüme ayrılırlar. Süreyya: Tarih öncesi dönemlerin isimlendirilmesin- de, dönem içerisinde kullanılan araç-gereç'in cinsine ve niteliğine göre bir isimlendirilme yapılmıştır. Fidan: Tarih öncesi dönemlerden olan Mezolitik çağ- da ilk köylerin kurulduğu bilinmektedir. Ummahan: Tarih öncesi dönemlerin en uzun süreni Paleolitik çağ olarak bilinmektedir. Keziban: Tarih öncesi dönemlerden olan Paleolitik çağda insanlar tüketici konumdadır. Bu bilgi alışverişi sırasında birkaç öğrenci yanlış bilgi vermiştir. Aşağıdaki öğrencilerden hangileri yanlış bilgi vermiştir? A) Hilal-Ayşegül B) Ayşegül-Süreyya C) Ummahan-Keziban D) Keziban-Ayşegül SHOT ON M6TE) Sümeyye-Fidan MEIZU 4. G arahisar lI Mill Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi