Soru:

– S.2 Aşağıdaki Doğru-Yanlış sorularını cevaplayınız. (15puan) ( Türk tarihinin ilk anayasası 1921 yılında hazırlanan Kanun-i Es

–
S.2 Aşağıdaki Doğru-Yanlış sorularını cevaplayınız. (15puan)
( Türk tarihinin ilk anayasası 1921 yılında hazırlanan Kanun-i Esasi' dir.
( Şeyülislam Seyfiye sınıfına mensup bir görevlidir.
( ) Lağımcılar, Osmanlı devletinde top dökmekle görevli askeri ocaktır.
( ) Yeniçeriler Osmanlı Ordusunda Eyalet askerleri sınıfına mensuptur.
( ) Bu gün 14 Mart Tip Bayramı olarak kutlanan Tip fakülteleri ( Tibbiye-i Şahane) adıyla 1827
yılında II. Mahmut döneminde kurulmuştur.

– S.2 Aşağıdaki Doğru-Yanlış sorularını cevaplayınız. (15puan) ( Türk tarihinin ilk anayasası 1921 yılında hazırlanan Kanun-i Esasi' dir. ( Şeyülislam Seyfiye sınıfına mensup bir görevlidir. ( ) Lağımcılar, Osmanlı devletinde top dökmekle görevli askeri ocaktır. ( ) Yeniçeriler Osmanlı Ordusunda Eyalet askerleri sınıfına mensuptur. ( ) Bu gün 14 Mart Tip Bayramı olarak kutlanan Tip fakülteleri ( Tibbiye-i Şahane) adıyla 1827 yılında II. Mahmut döneminde kurulmuştur.