Soru:

Soru 2 2 / 60 Kültür tarihimizi hakkıyla incelemek için, üç dil; Arap- ça, Farsça ve Türkçe dillerini öğretmek ve Batı metod- la

Soru 2
2 / 60
Kültür tarihimizi hakkıyla incelemek için, üç dil; Arap-
ça, Farsça ve Türkçe dillerini öğretmek ve Batı metod-
larını üniversite ve bilim kurumlarımızda yerleştirmek
gerekir."
Halil INALCIK
Tarihçilerin Kutbu unvanıyla nitelendirilen Halil İnal-
cik, yukarıda verilen sözüyle aşağıdaki tarihe yardım-
ci bilim dallarından hangisinin önemini vurgulamakta-
dır?
A) Numizmatik B) Filoloji
D) Heraldik
C) Sosyoloji
E) Diplomasi

Soru 2 2 / 60 Kültür tarihimizi hakkıyla incelemek için, üç dil; Arap- ça, Farsça ve Türkçe dillerini öğretmek ve Batı metod- larını üniversite ve bilim kurumlarımızda yerleştirmek gerekir." Halil INALCIK Tarihçilerin Kutbu unvanıyla nitelendirilen Halil İnal- cik, yukarıda verilen sözüyle aşağıdaki tarihe yardım- ci bilim dallarından hangisinin önemini vurgulamakta- dır? A) Numizmatik B) Filoloji D) Heraldik C) Sosyoloji E) Diplomasi