Soru:

SOZEL 9. • Zindana atılan mahkûmlar gibi titreşerek, haykırarak geri geri kaçmaya uğraşıyorduk. • Anilarını, hayallerini, güzel

SOZEL
9.
• Zindana atılan mahkûmlar gibi titreşerek, haykırarak geri geri kaçmaya uğraşıyorduk.
• Anilarını, hayallerini, güzel düşüncelerini, planlarını tek tek deftere yazdı ve uçsuz bucaksız denizin kollarına attı.
• Köyde kim çaresiz kalırsa, kimin işi bozulursa İstanbul yolunu tutar ancak umduğunu İstanbul'da da bulamazdı.
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Herhangi bir sözcüğün,
kendisinden sonra gelen
sözcüğü belirtmediğini,
onun tamlayanı olmadığını
göstererek anlam
karşıklığını gidermek.
Uzun cümlelerde
yüklemden uzak
düşmüş olan ögeleri
belirtmek için
konur.
Birbiri ardınca sıralanan
eş görevli kelime ve
kelime gruplarının
arasına konur.
Cümle içinde ara sözleri
ve ara cümleleri
ayırmak için konur.
Serap Öğretmen, tahtaya yukarıdaki cümleleri yazmış ve öğrencilerinden cümlelerde kullanılan virgülün işlevini
bulmalarını istemiştir.
Buna göre kaç öğrenci virgülün cümlelerdeki işlevini doğru bulmuştur?
B) 5
C) 9
D) 14
A) 7

SOZEL 9. • Zindana atılan mahkûmlar gibi titreşerek, haykırarak geri geri kaçmaya uğraşıyorduk. • Anilarını, hayallerini, güzel düşüncelerini, planlarını tek tek deftere yazdı ve uçsuz bucaksız denizin kollarına attı. • Köyde kim çaresiz kalırsa, kimin işi bozulursa İstanbul yolunu tutar ancak umduğunu İstanbul'da da bulamazdı. 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Herhangi bir sözcüğün, kendisinden sonra gelen sözcüğü belirtmediğini, onun tamlayanı olmadığını göstererek anlam karşıklığını gidermek. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan ögeleri belirtmek için konur. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur. Cümle içinde ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için konur. Serap Öğretmen, tahtaya yukarıdaki cümleleri yazmış ve öğrencilerinden cümlelerde kullanılan virgülün işlevini bulmalarını istemiştir. Buna göre kaç öğrenci virgülün cümlelerdeki işlevini doğru bulmuştur? B) 5 C) 9 D) 14 A) 7