Soru:

Tanm%4,47 Madencilik 1234 Tanm Madencilik %25 %18,10 Sanayi %79.40 1990 Sanayi %93,19 2010 Yukarıdaki grafiklerde Türkiye'nin 19

Tanm%4,47
Madencilik
1234
Tanm
Madencilik
%25
%18,10
Sanayi
%79.40
1990
Sanayi
%93,19
2010
Yukarıdaki grafiklerde Türkiye'nin 1990-2010 yıllarındaki
ihracatının sektörlere göre dağılımı verilmiştir.
13) Bu grafiklere bakıldığında aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Verilen yıllar içerisinde Türkiye'nin tarımsal üretimi
azalmıştır.
B) Verilen yıllar içerisinde maden ürünlerinin ihracat içerisindeki
payı azalmıştır
C) Verilen yıllar içerisinde sanayi ürünlerinin ihracat içerisindeki
payı hep en fazladır.
D) Verilen yıllar içerisinde tarım ürünlerinin ihracat içerisindeki
payı azalmıştır.
E) Verilen yıllar içerisinde ihracat içerisinde payı en fazla azalan
sektör tarım olmuştur.
Tarihsel süreç içerisinde şehirleşme özellikle Sanayi Devrimi'yle
en üst düzeye çıkmıştır. Şehirleşmenin hız kazanması insanlara
farklı imkanlar sunmuştur. Bu durum şehirleri cazibe merkezi
haline getirmiştir.

Tanm%4,47 Madencilik 1234 Tanm Madencilik %25 %18,10 Sanayi %79.40 1990 Sanayi %93,19 2010 Yukarıdaki grafiklerde Türkiye'nin 1990-2010 yıllarındaki ihracatının sektörlere göre dağılımı verilmiştir. 13) Bu grafiklere bakıldığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Verilen yıllar içerisinde Türkiye'nin tarımsal üretimi azalmıştır. B) Verilen yıllar içerisinde maden ürünlerinin ihracat içerisindeki payı azalmıştır C) Verilen yıllar içerisinde sanayi ürünlerinin ihracat içerisindeki payı hep en fazladır. D) Verilen yıllar içerisinde tarım ürünlerinin ihracat içerisindeki payı azalmıştır. E) Verilen yıllar içerisinde ihracat içerisinde payı en fazla azalan sektör tarım olmuştur. Tarihsel süreç içerisinde şehirleşme özellikle Sanayi Devrimi'yle en üst düzeye çıkmıştır. Şehirleşmenin hız kazanması insanlara farklı imkanlar sunmuştur. Bu durum şehirleri cazibe merkezi haline getirmiştir.