Soru:

TARİH 1. Bu testte 5 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Tarih Testi için ayrılan kısmına işaretley vlet 3. 1. II. Dü

TARİH
1. Bu testte 5 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Tarih Testi için ayrılan kısmına işaretley
vlet
3.
1. II. Dünya Savaşı yıllarında Avrupa gibi Türkiye de ekonomik
alanda bazı sıkıntılar yaşamış, ortaya çıkan sorunları gider-
mek için tedbirler almıştır.
Buna göre, tarih biliminin konusu ile ilgili aşağıdakiler-
den hangisi söylenebilir?
A) Insan topluluklarının yaşantıları
B) Sosyal ve ekonomik etkileşim
C) Coğrafi koşulların etkisi
D) Ticari faaliyetler
E) Dinsel inançlar
I-N
Z
w ZX
.
2.
Orhun Youtlorinda Bilge Kağan "Tanrı irade ettiği

TARİH 1. Bu testte 5 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Tarih Testi için ayrılan kısmına işaretley vlet 3. 1. II. Dünya Savaşı yıllarında Avrupa gibi Türkiye de ekonomik alanda bazı sıkıntılar yaşamış, ortaya çıkan sorunları gider- mek için tedbirler almıştır. Buna göre, tarih biliminin konusu ile ilgili aşağıdakiler- den hangisi söylenebilir? A) Insan topluluklarının yaşantıları B) Sosyal ve ekonomik etkileşim C) Coğrafi koşulların etkisi D) Ticari faaliyetler E) Dinsel inançlar I-N Z w ZX . 2. Orhun Youtlorinda Bilge Kağan "Tanrı irade ettiği