Soru:

Tarih Öğretmeni Kemal Bey öğrencilerine, "ILAbdülhamit Dönemi'nde, Doğu Anadolu topraklan üzerinde bir Ermeni Devleti kurulmasın

Tarih Öğretmeni Kemal Bey öğrencilerine, "ILAbdülhamit
Dönemi'nde, Doğu Anadolu topraklan üzerinde bir Ermeni
Devleti kurulmasını önlemek ve Rusya ile çıkacak bir savas
durumunda bölgede hazır silahlı güç bulundurmak amacıyla
yerel halktan oluşan güçlere ne ad venlmiştir? sorusunu
yöneltmiştir.
Öğrencilerin öğretmenin sorduğu soruya cevap olarak
aşağıdakilerden hangisini vermesi gerekir?
A) Kapıkulu Ocağı
B) Hamidiye Alaylan
C) Aziziye Tabyası
D) Derbent Teşkilatı
E) Redit Birlikleri

Tarih Öğretmeni Kemal Bey öğrencilerine, "ILAbdülhamit Dönemi'nde, Doğu Anadolu topraklan üzerinde bir Ermeni Devleti kurulmasını önlemek ve Rusya ile çıkacak bir savas durumunda bölgede hazır silahlı güç bulundurmak amacıyla yerel halktan oluşan güçlere ne ad venlmiştir? sorusunu yöneltmiştir. Öğrencilerin öğretmenin sorduğu soruya cevap olarak aşağıdakilerden hangisini vermesi gerekir? A) Kapıkulu Ocağı B) Hamidiye Alaylan C) Aziziye Tabyası D) Derbent Teşkilatı E) Redit Birlikleri