Soru:

tercume edilmesi 6 Mimari eserlerde farklı kültürlerin izlerinin olması D) Emevilerin Arap olmayan Müslümanlara yöne- timde göre

tercume edilmesi
6 Mimari eserlerde farklı kültürlerin izlerinin olması
D) Emevilerin Arap olmayan Müslümanlara yöne-
timde görev vermemesi
Ey Abbasilerin askeri alanda Türklerden yararlan-
ması
2.
4.
Mustafa Kemal Paşa'nın Kütahya-Eskişehir
Savaşları sıra

tercume edilmesi 6 Mimari eserlerde farklı kültürlerin izlerinin olması D) Emevilerin Arap olmayan Müslümanlara yöne- timde görev vermemesi Ey Abbasilerin askeri alanda Türklerden yararlan- ması 2. 4. Mustafa Kemal Paşa'nın Kütahya-Eskişehir Savaşları sırasında Maarif Kongresi'ni toplaması aşağıdaki durumlardan hangisine kanıt olarak gösterilebilir? A) Düşmanın yurttan kesinlikle atılacağına B) Ulusal egemenliğe C) Başkomutanlık yetkisine D) İnkılaplara zemin hazırlanmasına E) Millî ekonominin canlandırılmasına 159

Soru Çözümünü Göster