Soru:

Test 3. Gaz Azot (N2) Oksijen (O2) Kaynama Sıcaklığı(°C) -196 -183 Havanın yapısında bulunan N2 ve Oz gazlarının kay- nama sıcak

Test
3.
Gaz
Azot (N2)
Oksijen (O2)
Kaynama Sıcaklığı(°C)
-196
-183
Havanın yapısında bulunan N2 ve Oz gazlarının kay-
nama sıcaklıkları yukarıdaki tabloda verilmiştir.
Çeşitli amaçlar için kullanılan bu gazlar büyük oran-
da havadan elde edilir. Bu işlem y

Test 3. Gaz Azot (N2) Oksijen (O2) Kaynama Sıcaklığı(°C) -196 -183 Havanın yapısında bulunan N2 ve Oz gazlarının kay- nama sıcaklıkları yukarıdaki tabloda verilmiştir. Çeşitli amaçlar için kullanılan bu gazlar büyük oran- da havadan elde edilir. Bu işlem yapılırken önce hava, sıcaklığı düşürülerek soğutulur. Sıcaklığı ....... değerinin altına düşen hava tamamen sıvılaşır. Daha sonra sivi hâldeki havada bulunan ... II... SIVI- si öncelikle kaynar ve ayrılır. Sıcaklık ...III... değerine geldiğinde ...IV... gazı da kaynayarak gaz hâle geçer. Bu şekilde farklı sıcaklıklarda hâl değiştirdikleri için havada bulunan N2 ve Oz gazları ayrı ayrı elde edil- miş olur. Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yerlere aşa- ğıdakilerden hangileri getirilmelidir? III IV A) -183°C 02 -196°C N2 B) -183°C N2 -196°C 02 C) -196°C N2 -183°C O2 D) -196°C 02 -183°C N2 E) -180°C 02 -183°C N2

Soru Çözümünü Göster

Hesabını oluştur.
Sorunun çözümünü gör!

  • Ücretsiz 3 soru kredisi kazan
  • Günlük hediyelerini al
  • Fotoğraflarla sorularını sor

Zaten hesabın var mı ? Giriş yap