Soru:

Toplam Sure 8:00 1854 yılında Osmanlı Devleti ile Rusya arasında yapılan Kırım Savaşı sonunda 1856'da imzalanan Paris Antlaşması

Toplam Sure 8:00
1854 yılında Osmanlı Devleti ile Rusya arasında yapılan Kırım
Savaşı sonunda 1856'da imzalanan Paris Antlaşması'nda
Osmanlı Devleti'nin, Islahat Fermanı ile azınlıklara ayrıcalık-
lar vereceği ve bu hakların Avrupa devletlerinin denetiminde
olacağı hükme bağlanmıştır.
Paris Antlaşması'nın bu hükmüne dayanarak,
1. Osmanlı Devleti, iç sorunlarını kendi başına çözecek
güçten yoksundur.
II. Avrupa Devletleri, Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karış-
maktadır.
III. Osmanlı Devleti'nin, azınlıklara fazla hak vermesi
Avrupa'nın tepkisini çekmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A
Yalnız!
B
Yalnız II
©
Yalnız III
D
I ve II
E
Il ve III
6 / 12
Cevap Formu
2 / 5

Toplam Sure 8:00 1854 yılında Osmanlı Devleti ile Rusya arasında yapılan Kırım Savaşı sonunda 1856'da imzalanan Paris Antlaşması'nda Osmanlı Devleti'nin, Islahat Fermanı ile azınlıklara ayrıcalık- lar vereceği ve bu hakların Avrupa devletlerinin denetiminde olacağı hükme bağlanmıştır. Paris Antlaşması'nın bu hükmüne dayanarak, 1. Osmanlı Devleti, iç sorunlarını kendi başına çözecek güçten yoksundur. II. Avrupa Devletleri, Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karış- maktadır. III. Osmanlı Devleti'nin, azınlıklara fazla hak vermesi Avrupa'nın tepkisini çekmiştir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A Yalnız! B Yalnız II © Yalnız III D I ve II E Il ve III 6 / 12 Cevap Formu 2 / 5