Soru:

TYT / KONTROL-SOSYAL BİLİMLER 8. → Kaynak Yukarıdaki şekilde gösterilen kaynak için; 1. belirli aralıklarla fışkırması, II. bol

TYT / KONTROL-SOSYAL BİLİMLER
8.
→ Kaynak
Yukarıdaki şekilde gösterilen kaynak için;
1. belirli aralıklarla fışkırması,
II. bol miktarda kireç içermesi,
III. fay hatlarıyla paralellik göstermesi
özelliklerinden hangileri söylenebilir?
A) Yalnız II
B) Yalnız III C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

TYT / KONTROL-SOSYAL BİLİMLER 8. → Kaynak Yukarıdaki şekilde gösterilen kaynak için; 1. belirli aralıklarla fışkırması, II. bol miktarda kireç içermesi, III. fay hatlarıyla paralellik göstermesi özelliklerinden hangileri söylenebilir? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III