Soru:

TYT /Sosyal Bilimler SOSYAL BİLİM Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6 - 10), Felsefe (11 - Ahlak Bilgisini yasal olara

TYT /Sosyal Bilimler
SOSYAL BİLİM
Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6 - 10), Felsefe (11 -
Ahlak Bilgisini yasal olarak almak zorunda olmayan ve farklı mü
25 soru vardır.
1. Timur bir mektubunda Yıldırım Bayezid'e,
"... Rum (Anadolu) diyarlarında melik olan Yıldırım Baye-
zid! Bil ki biz kudret ve iktidarımızla Türk-İslam aleminin
en büyük kısmini tab'amiz (halkımız) haline getirmiş bir
hükümdarız.
Bu görülmemiş işi, tek başımıza yaptık, senin gibi baba-
mizdan ülkeler tevarüs (miras) etmiş değiliz. Aklını başı-
na topla, Kara Yusufla, Ahmet Celayir'i topraklarından
kov. Emirlerimize karşı gelen hükümdarların akibetini
duymuş olsan gerektir. Siz de o hükümdarların arasına
girmekten sakının..."
Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid'e gönderilen bu
mektup doğrultusunda aşağıdaki yargılardan hangi-
sine ulaşılamaz?
A) Osmanlı toprakları, Timur'un hakim olduğu toprakların
batısında yer almaktadır.
B) Timurun hakimiyet alanı, Osmanlı hakimiyet alanından
daha geniştir.
C) Timur kendi ülkesinin kurucusudur.
D) Ahmet Celayir ve Kara Yusuf Timur'un hasmıdır.
E) Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasında çıkan An-
kara Savaşı'nın en önemli nedeni bu mektuptur.
Vova

TYT /Sosyal Bilimler SOSYAL BİLİM Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6 - 10), Felsefe (11 - Ahlak Bilgisini yasal olarak almak zorunda olmayan ve farklı mü 25 soru vardır. 1. Timur bir mektubunda Yıldırım Bayezid'e, "... Rum (Anadolu) diyarlarında melik olan Yıldırım Baye- zid! Bil ki biz kudret ve iktidarımızla Türk-İslam aleminin en büyük kısmini tab'amiz (halkımız) haline getirmiş bir hükümdarız. Bu görülmemiş işi, tek başımıza yaptık, senin gibi baba- mizdan ülkeler tevarüs (miras) etmiş değiliz. Aklını başı- na topla, Kara Yusufla, Ahmet Celayir'i topraklarından kov. Emirlerimize karşı gelen hükümdarların akibetini duymuş olsan gerektir. Siz de o hükümdarların arasına girmekten sakının..." Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid'e gönderilen bu mektup doğrultusunda aşağıdaki yargılardan hangi- sine ulaşılamaz? A) Osmanlı toprakları, Timur'un hakim olduğu toprakların batısında yer almaktadır. B) Timurun hakimiyet alanı, Osmanlı hakimiyet alanından daha geniştir. C) Timur kendi ülkesinin kurucusudur. D) Ahmet Celayir ve Kara Yusuf Timur'un hasmıdır. E) Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasında çıkan An- kara Savaşı'nın en önemli nedeni bu mektuptur. Vova