Soru:

TYT/Sosyal Bilimler 5. 1924 Anayasası'nın 4. maddesi, "Yasama TBMM'ye, yürütme Cumhurbaşkanı ve hükûmete, yargı ise bağımsı mahk

TYT/Sosyal Bilimler
5.
1924 Anayasası'nın 4. maddesi, "Yasama TBMM'ye,
yürütme Cumhurbaşkanı ve hükûmete, yargı ise bağımsı
mahkemelere bırakılmıştır." şeklindedir.
Bu madde aşağıdakilerden hangisinin kanıtı
sayılamaz?
VAS Devlet başkanlığı sorununun çözüldüğünün
LB Cumhuriyet'in ilan edildiğinin
res Güçler ayrılığının kabul edildiğinin -> Yasamang
D) Meclis hükümeti sistemine geçildiğinin
E) Millî egemenlik ilkesinejönem verildiğinin
T
yurutma
yargu
yasa meclisin

TYT/Sosyal Bilimler 5. 1924 Anayasası'nın 4. maddesi, "Yasama TBMM'ye, yürütme Cumhurbaşkanı ve hükûmete, yargı ise bağımsı mahkemelere bırakılmıştır." şeklindedir. Bu madde aşağıdakilerden hangisinin kanıtı sayılamaz? VAS Devlet başkanlığı sorununun çözüldüğünün LB Cumhuriyet'in ilan edildiğinin res Güçler ayrılığının kabul edildiğinin -> Yasamang D) Meclis hükümeti sistemine geçildiğinin E) Millî egemenlik ilkesinejönem verildiğinin T yurutma yargu yasa meclisin