Soru:

U 6. Aşağıda bir bölgeye ait topoğrafya haritası verilmiştir. Kocagöl Kızılçal Leylekli OS Karaçay Aktepe Belkuyu K Deniz 20 Öre

U
6. Aşağıda bir bölgeye ait topoğrafya haritası verilmiştir.
Kocagöl
Kızılçal
Leylekli
OS
Karaçay
Aktepe
Belkuyu
K
Deniz
20
Örenköy
0
5km
Yerleşme
C Göl
Akarsu
-20- izohips
-
Bu haritadan faydalanarak aşağıdaki sorulardan hangisi
cevaplandırılamaz?
A) Karaçay'ın uzunluğu kaç kilometredir?
B) Leylekli'den Örenköy'e gitmek için hangi yönde hareket
etmek gerekir?
/
C) Hangi tepenin yükseltisi daha fazladır?
D) Kocagöl'ün alanı kaç kilometrekaredir?
E) Nüfusu en fazla olan yerleşme hangisidir?
3D YAYINLARI
16

U 6. Aşağıda bir bölgeye ait topoğrafya haritası verilmiştir. Kocagöl Kızılçal Leylekli OS Karaçay Aktepe Belkuyu K Deniz 20 Örenköy 0 5km Yerleşme C Göl Akarsu -20- izohips - Bu haritadan faydalanarak aşağıdaki sorulardan hangisi cevaplandırılamaz? A) Karaçay'ın uzunluğu kaç kilometredir? B) Leylekli'den Örenköy'e gitmek için hangi yönde hareket etmek gerekir? / C) Hangi tepenin yükseltisi daha fazladır? D) Kocagöl'ün alanı kaç kilometrekaredir? E) Nüfusu en fazla olan yerleşme hangisidir? 3D YAYINLARI 16