Soru:

Ulaşım Sistemleri ve Kalkınma Ulaştırma sektörünün başlıca amacı; Ekonomik gelişme- nin ve özellikle sanayileşmenin gerektireceğ

Ulaşım Sistemleri ve Kalkınma
Ulaştırma sektörünün başlıca amacı; Ekonomik gelişme-
nin ve özellikle sanayileşmenin gerektireceği ulaştırma
talebini emniyetli, sürartli, güvenli, verimli şekilde ve mi-
numum maliyetle gerçekleştirmektir. Ülkemizin ekonomik

Ulaşım Sistemleri ve Kalkınma Ulaştırma sektörünün başlıca amacı; Ekonomik gelişme- nin ve özellikle sanayileşmenin gerektireceği ulaştırma talebini emniyetli, sürartli, güvenli, verimli şekilde ve mi- numum maliyetle gerçekleştirmektir. Ülkemizin ekonomik kaynaklarının iyi bir şekilde işletilmesi, iç ve dış ticaretin geliştirilmesi ancak emniyetli, zürartli ve güvenli bir ula- şim ağıyla mümkündür. Ulaştırma sektörü Türkiye'nin milli gelirinde %7 civarında bir paya sahiptir. Ulaştırma sektörünün ekonomi üzerindeki etlilorilla ilgili; 1. İstihdam sağlar. II. Gelir dağılımının düzenlenmesine fayda sağlar. III. Üretim faktörlerinin hareketliliğini ve verimini artırır. ifadelerinden hangileri söylenebilir? A Yalnız I. B Yalnız II. C Yalnız III. D I ve II. E I, II ve III.

Soru Çözümünü Göster

Hesabını oluştur.
Sorunun çözümünü gör!

  • Ücretsiz 3 soru kredisi kazan
  • Günlük hediyelerini al
  • Fotoğraflarla sorularını sor

Zaten hesabın var mı ? Giriş yap