Soru:

Uluslararası İlişkilerde Denge Strate 11. r E 7. Kapitulasyonlar 1. Balta Limanı Ticaret Antlaşmas III. Düyun-u Umumiye Teşkilat

Uluslararası İlişkilerde Denge Strate
11.
r
E
7. Kapitulasyonlar
1. Balta Limanı Ticaret Antlaşmas
III. Düyun-u Umumiye Teşkilatı
Yukarıdakilerden hangileri yerli tüccarların yabancı
tüccarlarla rekabet etmesini zorlaştırmıştır?
A) Yalnız
B) Yalny C) I ve II
E) 4, II ve III
E
D) II ve III
balta
8. Rusya
12.1
IL Fransa
Hünkar İskelesi Antlaşması
Kapitülasyonların sürekli hâle
getirilmesi
III
. İngiltere
Balta Limanı Ticaret Antlaşması
Yukarıdakilerden hangileri

Uluslararası İlişkilerde Denge Strate 11. r E 7. Kapitulasyonlar 1. Balta Limanı Ticaret Antlaşmas III. Düyun-u Umumiye Teşkilatı Yukarıdakilerden hangileri yerli tüccarların yabancı tüccarlarla rekabet etmesini zorlaştırmıştır? A) Yalnız B) Yalny C) I ve II E) 4, II ve III E D) II ve III balta 8. Rusya 12.1 IL Fransa Hünkar İskelesi Antlaşması Kapitülasyonların sürekli hâle getirilmesi III . İngiltere Balta Limanı Ticaret Antlaşması Yukarıdakilerden hangileri