Soru:

UN 25 / 60 13 Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı yılların- da Türkiye'nin savaşa karşı aldığı önlemler arasın- da yer alma

UN
25 / 60
13
Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı yılların-
da Türkiye'nin savaşa karşı aldığı önlemler arasın-
da yer almaz?
A) Narh belirleme politikasının uygulanması
B) Toprak Mahsulleri Vergisi çıkarılmıştır.
C) Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu çıkarılmıştır.
D) Petrol Ofisi, Et ve Balık Kurumu, Ticaret Ofisi ve
laşe Müsteşarlığı kurulmuştur.
E) Gümrük Tarife Kanunu çıkarılarak gümrük vergi-
leri artırılmıştır.
1
13
25
37

UN 25 / 60 13 Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı yılların- da Türkiye'nin savaşa karşı aldığı önlemler arasın- da yer almaz? A) Narh belirleme politikasının uygulanması B) Toprak Mahsulleri Vergisi çıkarılmıştır. C) Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu çıkarılmıştır. D) Petrol Ofisi, Et ve Balık Kurumu, Ticaret Ofisi ve laşe Müsteşarlığı kurulmuştur. E) Gümrük Tarife Kanunu çıkarılarak gümrük vergi- leri artırılmıştır. 1 13 25 37