Soru:

x 37 15:26 ATANAN SINAV: İSTANBUL ÖDM 2021 - 202... Yağış miktarı (mm) 7 A B D 500 375 8 (A B D 250 9 (A B 125 Temmuz ----------

x 37
15:26
ATANAN SINAV: İSTANBUL ÖDM 2021 - 202...
Yağış miktarı (mm)
7 A
B
D
500
375
8 (A
B
D
250
9 (A
B
125
Temmuz ------------
Aylar
10 (A
B
Ocak
Ekim
Kasim
11 (A.
B
A ili
B ili
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
12 A
B
A Temmuz ayında bir ildeki yağış artarken diğerinde azalmıştır.
13 A
B
B.
B ilinde ocak ayında A iline göre daha az yağış görülmüştür.
14
C
Ekim ayından sonra iki ilde de yağış artmıştır.
D
B ilinin ekim ayındaki yağış miktarı, A ilinin ocak ayınınkinden fazladır.
15 (A
B
14/15
>
BİTİR

x 37 15:26 ATANAN SINAV: İSTANBUL ÖDM 2021 - 202... Yağış miktarı (mm) 7 A B D 500 375 8 (A B D 250 9 (A B 125 Temmuz ------------ Aylar 10 (A B Ocak Ekim Kasim 11 (A. B A ili B ili Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 12 A B A Temmuz ayında bir ildeki yağış artarken diğerinde azalmıştır. 13 A B B. B ilinde ocak ayında A iline göre daha az yağış görülmüştür. 14 C Ekim ayından sonra iki ilde de yağış artmıştır. D B ilinin ekim ayındaki yağış miktarı, A ilinin ocak ayınınkinden fazladır. 15 (A B 14/15 > BİTİR