Soru:

XVIII. yüzyılda Avrupa'da her türlü üretim faaliyetin- de, kol gücünün yerini makine gücünün alması ile başlayan değişimin adı a

XVIII. yüzyılda Avrupa'da her türlü üretim faaliyetin-
de, kol gücünün yerini makine gücünün alması ile
başlayan değişimin adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Helenistik Çağ
B)
Sanayi İnkılabi
C) Lale Devri
D) Akil Çağı
E)
Fransız ihtilali

XVIII. yüzyılda Avrupa'da her türlü üretim faaliyetin- de, kol gücünün yerini makine gücünün alması ile başlayan değişimin adı aşağıdakilerden hangisidir? A) Helenistik Çağ B) Sanayi İnkılabi C) Lale Devri D) Akil Çağı E) Fransız ihtilali