Soru:

yagad Osmanli Toplum Düzeni Test - 23 20. Aşağıdakilerden hangisinin Timarlı sipahilerin özellikle- rinden biri olduğu savunulam

yagad Osmanli Toplum Düzeni Test - 23
20.
Aşağıdakilerden hangisinin Timarlı sipahilerin özellikle-
rinden biri olduğu savunulamaz?
A Taşrada güvenliği sağlamaları
B Savaş zamanında orduya katılmaları
C) Sadece Türk kökenli olmaları
D Dirlik gelirleriyle geçinmeleri
E Başkentin güvenliğini sağlamaları
20/20

yagad Osmanli Toplum Düzeni Test - 23 20. Aşağıdakilerden hangisinin Timarlı sipahilerin özellikle- rinden biri olduğu savunulamaz? A Taşrada güvenliği sağlamaları B Savaş zamanında orduya katılmaları C) Sadece Türk kökenli olmaları D Dirlik gelirleriyle geçinmeleri E Başkentin güvenliğini sağlamaları 20/20