Soru:

Yanit Yayınlar Aşağıdaki şekilde X, Y ve Z merkezlerinin coğrafi konumları gösterilmiştir. 10 175° Doğu 180° 175º Bati 40° X Z Y

Yanit Yayınlar
Aşağıdaki şekilde X, Y ve Z merkezlerinin coğrafi
konumları gösterilmiştir.
10
175° Doğu
180°
175º Bati
40°
X
Z
Y
Bu merkezlerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A) Ymerkezine yıl boyunca güneş ışınları dik açıyla
düşer.
B) Y merkezi, hem Tarih Değiştirme Çizgisi hem de
Ekvator üzerinde yer alır.
C) X merkezinde tarih, Z merkezinden bir gün ileridir.
D) Ymerkezinin çizgisel dönüş hızı, X ve Z merkezlerine
göre daha fazladır.
E) X ve Z merkezlerinin Başlangıç Meridyeni'ne olan
uzaklıkları birbirine eşittir
.
DENEME - 4

Yanit Yayınlar Aşağıdaki şekilde X, Y ve Z merkezlerinin coğrafi konumları gösterilmiştir. 10 175° Doğu 180° 175º Bati 40° X Z Y Bu merkezlerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Ymerkezine yıl boyunca güneş ışınları dik açıyla düşer. B) Y merkezi, hem Tarih Değiştirme Çizgisi hem de Ekvator üzerinde yer alır. C) X merkezinde tarih, Z merkezinden bir gün ileridir. D) Ymerkezinin çizgisel dönüş hızı, X ve Z merkezlerine göre daha fazladır. E) X ve Z merkezlerinin Başlangıç Meridyeni'ne olan uzaklıkları birbirine eşittir . DENEME - 4