Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatının İlk Yılları Soruları

a Savaşı'nın Başlaması
Devleti'nin I. Dünya Savaşı'na Girişi
(1914-1918)
ephesi ilgievy Som 5. ordu (Vaton Hürriyet Cemiyeti)
1907 Monestir 3. Ordu Karanganyaponya I. Dinya
1908 Mustafa Kand ittihat Terdulider Savaşı'no ilk
agrader. 1909 → Harekat Ordusu
n

Tarih

Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatının İlk Yılları Soru Çözümü

a Savaşı'nın Başlaması Devleti'nin I. Dünya Savaşı'na Girişi (1914-1918) ephesi ilgievy Som 5. ordu (Vaton Hürriyet Cemiyeti) 1907 Monestir 3. Ordu Karanganyaponya I. Dinya 1908 Mustafa Kand ittihat Terdulider Savaşı'no ilk agrader. 1909 → Harekat Ordusu n yayılması in artmasi lerin kurulmasından sonra ham madde ve pazar ihtiyacının artması yaşanması giren, ilk akan devlettir Tarafsız kalmıştır ilaf ve İttifak devletleri bloklarına ayrılması ve bu bloklar arasında gerilim masi 1910 Aruk is you Eylül 1910 Picardie Manevrabru yasi birliklerini tamamlaması ile Avrupa siyasi haritasının değişmesi kömür havzasını Almanya'dan istemesi nme politikasının Osmanlı ile çatışmaya neden olması en politikasının Balkanlan elinde bulunduran Avusturya'yı rahatsız etmesi da Dalmaçya kıyıları sorununun olması aret nedeniyle pazar payını artırmasının İngiltere'nin aleyhine olması ulamak istediği Panslavizm politikasına karşı Almanya'nın Balkan- asini uygulamak istemesi uzey ristan'ın kaybetmiş oldukları toprakları geri almak istemeleri ömürgeler elde etmek istemesi PHORVEC ALMANYA TALYA ISVEC CAVUSTURYA-MACARİSTAN LETI VE DÜNYA - 3 itilaf Devletleri Ittifak Devletleri Tarafsız Devletler RUSYA Mustafa Kemal in I. Dünya Savaşında katıldığı yerleş 56 ylediği $52/e Sınavda çıkar 1911+38. Piyordr 1913+ Sofya fiksemiliter l & Romanya I Dünya Savasine katılma

Sınavlara ve derslere çalışmanın en kolay yolu

Ücretsiz hesabını oluştur, kazandığın soru sorma haklarınla ve video konu anlatımları ile sınavlarına, derslerine hazırlan!

KAYDOL VE ÜCRETSİZ DENE
Sana Özel Çözüm Almak İçin İndir