Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Soruları

. Türkiye Cumhuriyeti kuruluşnda iç işlerine karışılması-
nı istememiş, başka ülkelerinde iç işlerine karışmama-
yı ilke olarak benimsemiştir.
Buna göre Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasında;
bağımsızlık,
mütekabiliyet, uluslararası eşitlik
III. çağdaşlık,
anlayışlarından hangilerinin etkili olduğu söylene
bilir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız H
E) tt ve HI
C) I ve II
Tarih
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
. Türkiye Cumhuriyeti kuruluşnda iç işlerine karışılması- nı istememiş, başka ülkelerinde iç işlerine karışmama- yı ilke olarak benimsemiştir. Buna göre Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasında; bağımsızlık, mütekabiliyet, uluslararası eşitlik III. çağdaşlık, anlayışlarından hangilerinin etkili olduğu söylene bilir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız H E) tt ve HI C) I ve II
ÜNİTE 15
1. Türkiye dış politikada, webblebi set 4. Aşa
A
yabancı okullar,
de
II.
Boğazlar, en
rul
III. nüfus mübadelesi
konularından hangilerinin, uluslararası bir
sorun niteliği kazanmasını engellediği savu-
nulabilir?
A) Yalnız I
ninialpred
2
ad cou
lits en'nsinA
8322 (8
6vl6ti (a
D) I ve Il
nsxis@
en
vas
dör
Ani
B) Yalnız II
sbry
ob slaby
ATATÜRK DÖNEMİ
E) I, II ve III
M.Ke
08A (3
MignLa
D
C) Yalnız III E)
le Birinci Beş Yıllık Kalkın-
lanması aşağıdaki devlet-
en etkilenildiğinin göster-
mureciysiol
A)
B)
C)
PO
5.
Tarih
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
ÜNİTE 15 1. Türkiye dış politikada, webblebi set 4. Aşa A yabancı okullar, de II. Boğazlar, en rul III. nüfus mübadelesi konularından hangilerinin, uluslararası bir sorun niteliği kazanmasını engellediği savu- nulabilir? A) Yalnız I ninialpred 2 ad cou lits en'nsinA 8322 (8 6vl6ti (a D) I ve Il nsxis@ en vas dör Ani B) Yalnız II sbry ob slaby ATATÜRK DÖNEMİ E) I, II ve III M.Ke 08A (3 MignLa D C) Yalnız III E) le Birinci Beş Yıllık Kalkın- lanması aşağıdaki devlet- en etkilenildiğinin göster- mureciysiol A) B) C) PO 5.
11. Aşağıdaki sorunlardan hangisinin çözümü,
Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne üye olmasını
hızlandırmıştır?
TZ KADİR KOÇ
1. B.
i
A) Musul sorununun çözümü →aleyhimize
B) Hatay'ın ana vatana katılması Cozuldu
C) Boğazlar komisyonunun kaldırılması
D) Nüfus Mübadele sorununun çözülmesi
E) Dış Borçların tamamen ödenmesi
neden
hizlandirsinala
ki)
160
11.
ma
A
Tarih
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
11. Aşağıdaki sorunlardan hangisinin çözümü, Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne üye olmasını hızlandırmıştır? TZ KADİR KOÇ 1. B. i A) Musul sorununun çözümü →aleyhimize B) Hatay'ın ana vatana katılması Cozuldu C) Boğazlar komisyonunun kaldırılması D) Nüfus Mübadele sorununun çözülmesi E) Dış Borçların tamamen ödenmesi neden hizlandirsinala ki) 160 11. ma A
5. Atatürk Dönemi Türk dış politikası; 1923-1930
yılları arasında Lozan Barış Konferansı'ndan
kalan sorunların çözülmesi, 1930-1938 yılları
arasında Almanya ile İtalya'nın saldırgan ve
yayılmacı politikaları sonucunda ortaya çıkan
savaş tehlikesine karşı alınacak önlemleri
kapsamaktadır.
enus
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye siy
Cumhuriyeti'nin birinci dönem dış politika
konuları arasında gösterilemez?
inimespion
pag nthsolon ti (3
A) Nüfus mübadelesi
B) Musul sorunu
C) Yabancı okullare meilleur
D) Osmanlı borçları
E) Balkan Antanti
bext shprevals
Anime por
ailsp
Tarih
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
5. Atatürk Dönemi Türk dış politikası; 1923-1930 yılları arasında Lozan Barış Konferansı'ndan kalan sorunların çözülmesi, 1930-1938 yılları arasında Almanya ile İtalya'nın saldırgan ve yayılmacı politikaları sonucunda ortaya çıkan savaş tehlikesine karşı alınacak önlemleri kapsamaktadır. enus Aşağıdakilerden hangisi Türkiye siy Cumhuriyeti'nin birinci dönem dış politika konuları arasında gösterilemez? inimespion pag nthsolon ti (3 A) Nüfus mübadelesi B) Musul sorunu C) Yabancı okullare meilleur D) Osmanlı borçları E) Balkan Antanti bext shprevals Anime por ailsp
12. Türkiye ile İngiltere arasında 1926'da imzalanan
Ankara Antlaşması'nda;
1. Musul,
II. sınır güvenliği,
III. bölge Türklerinin hakları
konularından hangilerinin hükme bağlandığı
savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve Il
E) I, II ve III
D) II ve III
Tarih
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
12. Türkiye ile İngiltere arasında 1926'da imzalanan Ankara Antlaşması'nda; 1. Musul, II. sınır güvenliği, III. bölge Türklerinin hakları konularından hangilerinin hükme bağlandığı savunulabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve Il E) I, II ve III D) II ve III
han bake
Skin Ja
Kanunun
ab
uskum
me
9 Şubat 1934'te oluşturulan Balkan
Antantı için aşağıdaki bilgilerden
hangisi doğru değildir?
A Türkiye, Romanya, Yunanistan ve
Yugoslavya arasında imzalanmıştır.
BY İmzalanmasında İtalya ve Alman-
ya'nın yayılmacı politikaları etkili
olmuştur.
Türkiye bölge ve dünya barışına
katkıda bulunmuştur.
D) Atina'da imzalanmıştır.
OE
E) Boğazlar Komisyonunun kaldırıl-
ması, Antantin imzalanmasını ko-
laylaştırmıştır.
26. II. Dü
lerle
devle
hang
mişti
Hir
A ap
B) Jap
C) Jap
D)
E)
CEMA
Tarih
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
han bake Skin Ja Kanunun ab uskum me 9 Şubat 1934'te oluşturulan Balkan Antantı için aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir? A Türkiye, Romanya, Yunanistan ve Yugoslavya arasında imzalanmıştır. BY İmzalanmasında İtalya ve Alman- ya'nın yayılmacı politikaları etkili olmuştur. Türkiye bölge ve dünya barışına katkıda bulunmuştur. D) Atina'da imzalanmıştır. OE E) Boğazlar Komisyonunun kaldırıl- ması, Antantin imzalanmasını ko- laylaştırmıştır. 26. II. Dü lerle devle hang mişti Hir A ap B) Jap C) Jap D) E) CEMA
2. Atatürk, "Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti, aldatılır bir varlık
değildir. Onu aldatabilirim düşüncesinde bulunanların, işte
asıl onların kendileri için telâfisi çok güç olacak derecede
aldanmış olduklarına ve olacaklarına şüphe edilmemelidir."
demiştir.
Atatürk'ün bu konuşmasında Türkiye'nin dış politikasıyla
ilgili aşağıdaki durumlardan hangisine ulaşılabilir?
A) Varlığını tehdit eden devletlere savaş açılacağına
B) Yayılmacı bir politika takip edileceğine
C) Dış politikada menfaatlerini koruyacağına
D) Her türlü uluslararası kuruluşlara üye olunacağı
E) Devletler arası denge politikası izleyeceğine
/benimhocam
5.
Aş
A
ara
A)
B)
C
6.
Tarih
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
2. Atatürk, "Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti, aldatılır bir varlık değildir. Onu aldatabilirim düşüncesinde bulunanların, işte asıl onların kendileri için telâfisi çok güç olacak derecede aldanmış olduklarına ve olacaklarına şüphe edilmemelidir." demiştir. Atatürk'ün bu konuşmasında Türkiye'nin dış politikasıyla ilgili aşağıdaki durumlardan hangisine ulaşılabilir? A) Varlığını tehdit eden devletlere savaş açılacağına B) Yayılmacı bir politika takip edileceğine C) Dış politikada menfaatlerini koruyacağına D) Her türlü uluslararası kuruluşlara üye olunacağı E) Devletler arası denge politikası izleyeceğine /benimhocam 5. Aş A ara A) B) C 6.
yö-
11
6.
1930'lu yıllarda Milletler Cemiyeti'nin, İtalya ve
Almanya'nın yayılmacı politikalarını önlemede ye-
tersiz kalması Türkiye'yi;
1. Boğazlarla ilgili hakimiyetini kısıtlayıcı maddele-
ri değiştirtme,
II. komşu ülkelerle ittifak antlaşmaları yapma,
III. ekonomik faaliyetleri yabancı sermayeye dayan-
dırma
politikalarından hangilerine yöneltmiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
E) II ve III
O
C) I ve II
O
O
205
Tarih
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
yö- 11 6. 1930'lu yıllarda Milletler Cemiyeti'nin, İtalya ve Almanya'nın yayılmacı politikalarını önlemede ye- tersiz kalması Türkiye'yi; 1. Boğazlarla ilgili hakimiyetini kısıtlayıcı maddele- ri değiştirtme, II. komşu ülkelerle ittifak antlaşmaları yapma, III. ekonomik faaliyetleri yabancı sermayeye dayan- dırma politikalarından hangilerine yöneltmiştir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III E) II ve III O C) I ve II O O 205
8.
vasa
Türkiye, Atatürk Dönemi'nde dış siyasette yaşa-
nan aşağıdaki sorunların hangisinin çözümünde
diğerlerinden farklı bir politika izlemiştir?
A) Boğazların Statüsü
B) Hatay Sorunu
C) Musul Meselesi
D) Diş Borçlar Sorunu
E) Yabancı Okulların Statüsü
11. Atatü
ler a
A)
B)
C
D
E
Tarih
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
8. vasa Türkiye, Atatürk Dönemi'nde dış siyasette yaşa- nan aşağıdaki sorunların hangisinin çözümünde diğerlerinden farklı bir politika izlemiştir? A) Boğazların Statüsü B) Hatay Sorunu C) Musul Meselesi D) Diş Borçlar Sorunu E) Yabancı Okulların Statüsü 11. Atatü ler a A) B) C D E
APEGEMAKADEMİ
Türkiye Cumhuriyeti aşağıdakilerden hangisine ka-
tılmamıştır?
A) Briand - Kellogg Pakti
B) Litvinov Protokolü
nedir?
C) Akdeniz Pakti
D) Cenevre Silahsızlanma Konferansı
E) Locarno Antlaşması
Tarih
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
APEGEMAKADEMİ Türkiye Cumhuriyeti aşağıdakilerden hangisine ka- tılmamıştır? A) Briand - Kellogg Pakti B) Litvinov Protokolü nedir? C) Akdeniz Pakti D) Cenevre Silahsızlanma Konferansı E) Locarno Antlaşması
5.
Avrupa'da meydana gelen savaş tehlikesinden dolayı
1936 yılında Fransa, Suriye ve Lübnan üzerindeki man-
da yönetimine son vermiş ve kendi iç politikasına yö-
nelmiştir.
Bu durumun Türk dış politikasında meydana getir-
diği değişiklik aşağıdakilerden hangisidir?
Balkan Antanti'nin imzalanması
B Hatay'ın ana vatana katılmasına yönelik çalışmaların
Hat
başlatılması
C) Nüfus mübadelesi sorununun çözümlenmesi
D) Musul'un İngiliz denetimindeki Irak'a bırakılması
E) Milletler Cemiyetine üye olunması
7.
Tarih
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
5. Avrupa'da meydana gelen savaş tehlikesinden dolayı 1936 yılında Fransa, Suriye ve Lübnan üzerindeki man- da yönetimine son vermiş ve kendi iç politikasına yö- nelmiştir. Bu durumun Türk dış politikasında meydana getir- diği değişiklik aşağıdakilerden hangisidir? Balkan Antanti'nin imzalanması B Hatay'ın ana vatana katılmasına yönelik çalışmaların Hat başlatılması C) Nüfus mübadelesi sorununun çözümlenmesi D) Musul'un İngiliz denetimindeki Irak'a bırakılması E) Milletler Cemiyetine üye olunması 7.
2022 KPSS Lisans. Genel Kültür,
。
24. Aşağıdaki devletlerden hangisi diğer dev-
letlerle olan sınır problemlerini çözdükten
sonra Sadabad Paktı'na katılma kararı almış-
tır?
A) Irak
B) Iran
D) Afganistan
/
E) Suriye
Türkiye
27.
Tarih
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
2022 KPSS Lisans. Genel Kültür, 。 24. Aşağıdaki devletlerden hangisi diğer dev- letlerle olan sınır problemlerini çözdükten sonra Sadabad Paktı'na katılma kararı almış- tır? A) Irak B) Iran D) Afganistan / E) Suriye Türkiye 27.
du-
it ol-
zü-
e
esi
ştir.
tluk
una-
SO-
V
220
E
6.
Türkiye, Yunanistan'ın daveti, İspanya'nın
desteğiyle cemiyete girmiştir.
II. Atatürk eşit devlet statüsüyle doğrudan bir
davet olmadan cemiyete girilmeyeceğini du-
yurmuştur.
III. Cemiyetin Musul meselesinde İngiliz taraftarı
bir tavır takınması Türkiye'nin cemiyete üye-
liğini geciktirmiştir.
Yukarıdakilerden hangileri Türkiye'nin Millet-
ler Cemiyetine üye olma süreciyle ilgili doğru
bir bilgidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
Il ve III
C) I ve ll
E) I, II ve Ill
Tarih
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
du- it ol- zü- e esi ştir. tluk una- SO- V 220 E 6. Türkiye, Yunanistan'ın daveti, İspanya'nın desteğiyle cemiyete girmiştir. II. Atatürk eşit devlet statüsüyle doğrudan bir davet olmadan cemiyete girilmeyeceğini du- yurmuştur. III. Cemiyetin Musul meselesinde İngiliz taraftarı bir tavır takınması Türkiye'nin cemiyete üye- liğini geciktirmiştir. Yukarıdakilerden hangileri Türkiye'nin Millet- ler Cemiyetine üye olma süreciyle ilgili doğru bir bilgidir? A) Yalnız I B) Yalnız II Il ve III C) I ve ll E) I, II ve Ill
ayfa 18
7. Boğazlar Komisyonu'nun kaldırılması
II. Boğazların iki yakasındaki askeri
sınırlamaların kaldırılması
III. Batılı ülkelere sağlanan ticari ayrıcalıkların
kaldırılması
SOSYAL BİLİMLE
Yukarıda verilenlerden hangileri Montrö
Boğazlar Sözleşmesi hükümleri arasında yer
almaktadır?
A) Yalnız I.
B) 1. ve II.
C) Yalnız II.
D) II. ve III.
EV I., II. ve III.
8. Türkive aşağıdaki savaslarda
Tarih
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
ayfa 18 7. Boğazlar Komisyonu'nun kaldırılması II. Boğazların iki yakasındaki askeri sınırlamaların kaldırılması III. Batılı ülkelere sağlanan ticari ayrıcalıkların kaldırılması SOSYAL BİLİMLE Yukarıda verilenlerden hangileri Montrö Boğazlar Sözleşmesi hükümleri arasında yer almaktadır? A) Yalnız I. B) 1. ve II. C) Yalnız II. D) II. ve III. EV I., II. ve III. 8. Türkive aşağıdaki savaslarda
1.
dersini yasal olarak alm
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için
Lozan Barış Konferansı görüşmeleri sırasında
kurulması kararlaştırılan "Karma Komisyon" 1923
Ekim'inde Türk-Yunan mübadele konusu ile ilgili
çalışmalarına başlamış, ancak kısa bir süre sonra
Yunanistan'ın çok daha fazla sayıda Rum nüfusu
İstanbul'da yerleşik saydırmaya çalışması nede-
niyle nüfus mübadelesi konusu iki devlet arasında
anlaşmazlığa neden olmuştur.
Yunanistan'ın bu tutumunda;
I. Yunanistan'a göç edecek nüfusun Yunan nüfu-
suna oranla büyük olması,
II. Yunanistan'ın Türkiye'nin iç işlerine müdahale
etme düşüncesine sahip olması,
III. Yunanistan'ın Karaağaç'ı savaş tazminatı ola-
rak Türkiye'ye vermesi
durumlarından hangilerinin etkili olduğu savu-
nulabilir?
A) Yalniz I
Ball
B) Xalnız II
D) Ivett
D
et T
E) II ve III
Yalnız 111
3.
BİLİM ANAHTARI YAYINLARI
Tarih
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
1. dersini yasal olarak alm 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için Lozan Barış Konferansı görüşmeleri sırasında kurulması kararlaştırılan "Karma Komisyon" 1923 Ekim'inde Türk-Yunan mübadele konusu ile ilgili çalışmalarına başlamış, ancak kısa bir süre sonra Yunanistan'ın çok daha fazla sayıda Rum nüfusu İstanbul'da yerleşik saydırmaya çalışması nede- niyle nüfus mübadelesi konusu iki devlet arasında anlaşmazlığa neden olmuştur. Yunanistan'ın bu tutumunda; I. Yunanistan'a göç edecek nüfusun Yunan nüfu- suna oranla büyük olması, II. Yunanistan'ın Türkiye'nin iç işlerine müdahale etme düşüncesine sahip olması, III. Yunanistan'ın Karaağaç'ı savaş tazminatı ola- rak Türkiye'ye vermesi durumlarından hangilerinin etkili olduğu savu- nulabilir? A) Yalniz I Ball B) Xalnız II D) Ivett D et T E) II ve III Yalnız 111 3. BİLİM ANAHTARI YAYINLARI
6. Atatürk Dönemi'nde dış politikada yaşa-
nan;
I. patrikhane,
II. yabancı okullar,
III. nüfus mübadelesi
sorunlarından hangilerine doğrudan Yu-
nanistan taraf olmamıştır?
281A A) Yalnızl
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
Tarih
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
6. Atatürk Dönemi'nde dış politikada yaşa- nan; I. patrikhane, II. yabancı okullar, III. nüfus mübadelesi sorunlarından hangilerine doğrudan Yu- nanistan taraf olmamıştır? 281A A) Yalnızl B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III E) II ve III