Atatürk İlkeleri Soruları

9.
Türkiye Selçuklu Devleti, kuruluş döneminde,
I. Evyubiler,
. Türk beylikleri,
H. Haçlılar
unsurlarından hangileriyle mücadele etmek zorunda kal-
mıştır?
A) Yalnız II
D) I ve III
B) Yalnız III
TOPP
yayın
E) I, II ve
C) I ve II
Tarih
Atatürk İlkeleri
9. Türkiye Selçuklu Devleti, kuruluş döneminde, I. Evyubiler, . Türk beylikleri, H. Haçlılar unsurlarından hangileriyle mücadele etmek zorunda kal- mıştır? A) Yalnız II D) I ve III B) Yalnız III TOPP yayın E) I, II ve C) I ve II
na tavsi-
ştirerek
a bağlı
erden
ayata
9. Bilmek istersen seni,
Can içinde ara cânı.
Geç cânından bul âni,
Sen seni bil, sen seni...
Hacı Bayram-ı Veli'nin yukarıdaki dizesine dayanarak,
1. İnsanın Allah'tan kopup gelen ilahi yönüne ulaşması için
nefsinden uzaklaşması, o yönünü aşması gerekir.
Canından geçmekle insan kendi özüne ulaşır.
"Kendini bilen Rabbini bilir".Zira insanın özü ilahi asla
bağlıdır. Oradan gelmiş oraya dönecektir
yorumlarından hangilerinde bulunulabilir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Tarih
Atatürk İlkeleri
na tavsi- ştirerek a bağlı erden ayata 9. Bilmek istersen seni, Can içinde ara cânı. Geç cânından bul âni, Sen seni bil, sen seni... Hacı Bayram-ı Veli'nin yukarıdaki dizesine dayanarak, 1. İnsanın Allah'tan kopup gelen ilahi yönüne ulaşması için nefsinden uzaklaşması, o yönünü aşması gerekir. Canından geçmekle insan kendi özüne ulaşır. "Kendini bilen Rabbini bilir".Zira insanın özü ilahi asla bağlıdır. Oradan gelmiş oraya dönecektir yorumlarından hangilerinde bulunulabilir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III
6.
1664'te Avusturya ile imzalanan Vasvar Antlaşması'nın,
1. Uyvar ve Neograd kaleleri Osmanlı Devleti'ne kalacak.+
II. Avusturya savaş tazminatı ödeyecek. ++
III. Antlaşma yirmi yıl geçerli olacaktır.
gibi maddelerinden hangileri Osmanlı Devleti'nin diplo-
matik zafer kazandığının göstergesidir?
A) Yalnız 1
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve II
TYT - AYT TARİH
Tarih
Atatürk İlkeleri
6. 1664'te Avusturya ile imzalanan Vasvar Antlaşması'nın, 1. Uyvar ve Neograd kaleleri Osmanlı Devleti'ne kalacak.+ II. Avusturya savaş tazminatı ödeyecek. ++ III. Antlaşma yirmi yıl geçerli olacaktır. gibi maddelerinden hangileri Osmanlı Devleti'nin diplo- matik zafer kazandığının göstergesidir? A) Yalnız 1 B) Yalnız II D) II ve III C) I ve II E) I, II ve II TYT - AYT TARİH
3.
I. Madde 1 - Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
II. Madde 69 - Türkler kanun karşısında eşittir ve ayırım ya-
pılmaksızın kanuna uymak ödevindedir. Her türlü grup,
sınıf, aile ve kişi ayrıcalıkları kaldırılmıştır.
III. Madde 88 - Türkiye'de din ve ırk ayırt edilmeksizin va-
tandaşlık bakımından herkese Türk denir.
24 Anayasası'nda geçen bu kararların halkçılık, milliyet-
çilik ve cumhuriyetçilik ilkeleriyle ilişkisi aşağıdakiler-
den hangisinde doğru olarak gruplandırılmıştır?
Halkçılık
Milliyetçilik
AJ
B
C)
D.)
|||
fo
|||
||
|||
1
Cumhuriyetçilik
||
Tarih
Atatürk İlkeleri
3. I. Madde 1 - Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. II. Madde 69 - Türkler kanun karşısında eşittir ve ayırım ya- pılmaksızın kanuna uymak ödevindedir. Her türlü grup, sınıf, aile ve kişi ayrıcalıkları kaldırılmıştır. III. Madde 88 - Türkiye'de din ve ırk ayırt edilmeksizin va- tandaşlık bakımından herkese Türk denir. 24 Anayasası'nda geçen bu kararların halkçılık, milliyet- çilik ve cumhuriyetçilik ilkeleriyle ilişkisi aşağıdakiler- den hangisinde doğru olarak gruplandırılmıştır? Halkçılık Milliyetçilik AJ B C) D.) ||| fo ||| || ||| 1 Cumhuriyetçilik ||
14net.
İLİMLER TESTİ
ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda
plam 25 soru vardır.
eyiniz
3. Atatürk'ün milliyetçilik anlayışında din, dil, irk ayrimina
yer yoktur. Bu durum anayasamızda, "Türk Devleti'ne
vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür." şeklin
de yer almıştır.
Buna göre Atatürk milliyetçiliğinin;
1. laiklik,
II. halkçılık,
III. devletçilik
TYT
TEMEL YETERLİLİK TESTİ
ilkelerinden hangileri üzerinde temellendirildiği sa-
vunulabilir?
A) Yalnız I
D) I ve II
B Yalnız II
E) II ve III
C) Yalnız III
5.
Tarih
Atatürk İlkeleri
14net. İLİMLER TESTİ ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda plam 25 soru vardır. eyiniz 3. Atatürk'ün milliyetçilik anlayışında din, dil, irk ayrimina yer yoktur. Bu durum anayasamızda, "Türk Devleti'ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür." şeklin de yer almıştır. Buna göre Atatürk milliyetçiliğinin; 1. laiklik, II. halkçılık, III. devletçilik TYT TEMEL YETERLİLİK TESTİ ilkelerinden hangileri üzerinde temellendirildiği sa- vunulabilir? A) Yalnız I D) I ve II B Yalnız II E) II ve III C) Yalnız III 5.
2.
I. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın uygulanması
II. Aşar vergisinin kaldırılması
III. Şeriye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması
Verilen inkılaplar Atatürk ilkelerinden hangileri ile
doğrudan ilgilidir?
A) Devletçilik
B) Halkçılık
C) Ulusçuluk
D) Laiklik
E) Halkçılık
||
Halkçılık
Çağdaşlık
İnkılapçılık
Halkçılık
Cumhuriyetçilik
Laiklik
|||
Ulusçuluk
Cumhuriyetçilik
Ulusçuluk
Devletçilik
Tarih
Atatürk İlkeleri
2. I. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın uygulanması II. Aşar vergisinin kaldırılması III. Şeriye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması Verilen inkılaplar Atatürk ilkelerinden hangileri ile doğrudan ilgilidir? A) Devletçilik B) Halkçılık C) Ulusçuluk D) Laiklik E) Halkçılık || Halkçılık Çağdaşlık İnkılapçılık Halkçılık Cumhuriyetçilik Laiklik ||| Ulusçuluk Cumhuriyetçilik Ulusçuluk Devletçilik
13:41
TYT/SOSYAL BİLİMLER
5. Laiklik, daha Cumhuriyet ilan edilmeden meydana gelen
gelişmelerle temeli atılan bir Atatürk ilkesidir. Bu demek olu-
yor ki laiklik bir anda 1937'de ortaya çıkmamıştır.
VOLTE 74
Bu bilgiden hareketle aşağıdaki laiklik yolunda atılan
adımlardan hangisinin diğerlerinden önce meydana gel-
diği söylenebilir?
A) Halifeliğin kaldırılması
B) Medeni Kanun'un kabulü
C) Saltanatın kaldırılması
D) Kilik Kıyafet Kanunu'nun çıkarılması
E) Tekke ve zaviyelerin kapatılması
0
:>
7.
Tarih
Atatürk İlkeleri
13:41 TYT/SOSYAL BİLİMLER 5. Laiklik, daha Cumhuriyet ilan edilmeden meydana gelen gelişmelerle temeli atılan bir Atatürk ilkesidir. Bu demek olu- yor ki laiklik bir anda 1937'de ortaya çıkmamıştır. VOLTE 74 Bu bilgiden hareketle aşağıdaki laiklik yolunda atılan adımlardan hangisinin diğerlerinden önce meydana gel- diği söylenebilir? A) Halifeliğin kaldırılması B) Medeni Kanun'un kabulü C) Saltanatın kaldırılması D) Kilik Kıyafet Kanunu'nun çıkarılması E) Tekke ve zaviyelerin kapatılması 0 :> 7.
YGS SORULARI
Mustafa Kemal; "Ellerimiz deniz kıyısında
ve zincirlerle bağlı bir hâlde bulunuyor ve ah
bir kere hür olsak da şu denizde bir yüzsek
diyorduk. İşte bugün özgürlüğümüzü kazan-
dık." demiştir.
Aşağıdakilerden hangisinin bu doğrultu-
da yapılmış olduğu söylenemez?
A) Kapitülasyonların kaldırılması
B) Kabotaj Kanunu'nun çıkarılması
C)-Boğazlar Komisyonu'nun kaldırılması
D) Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin imzalan-
masi
E) Hatay'in ana vatana katılması
H
(2017 - YGS)
3.
Tarih
Atatürk İlkeleri
YGS SORULARI Mustafa Kemal; "Ellerimiz deniz kıyısında ve zincirlerle bağlı bir hâlde bulunuyor ve ah bir kere hür olsak da şu denizde bir yüzsek diyorduk. İşte bugün özgürlüğümüzü kazan- dık." demiştir. Aşağıdakilerden hangisinin bu doğrultu- da yapılmış olduğu söylenemez? A) Kapitülasyonların kaldırılması B) Kabotaj Kanunu'nun çıkarılması C)-Boğazlar Komisyonu'nun kaldırılması D) Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin imzalan- masi E) Hatay'in ana vatana katılması H (2017 - YGS) 3.
larla il
gruplan
bulunması
Yükselme Dönemi'nde ortaya çıkan;
1. Otlukbeli Savaşı'nın kazanılması,
II. Turnadağ Savaşı'yla Dulkadiroğullarına son verilmesi,
III. Çaldıran Savaşı'yla Anadolu'daki şii tehlikesinin
önlenmesi
gelişmelerinden hangileri Osmanlıların Anadolu Türk
siyasi birliğini kurmalarında etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E, II ve III
HOCALARA GELDİK
Tarih
Atatürk İlkeleri
larla il gruplan bulunması Yükselme Dönemi'nde ortaya çıkan; 1. Otlukbeli Savaşı'nın kazanılması, II. Turnadağ Savaşı'yla Dulkadiroğullarına son verilmesi, III. Çaldıran Savaşı'yla Anadolu'daki şii tehlikesinin önlenmesi gelişmelerinden hangileri Osmanlıların Anadolu Türk siyasi birliğini kurmalarında etkili olmuştur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III C) I ve II E, II ve III HOCALARA GELDİK
14. I. İpek Yolu
II. Kral Yolu
III. Baharat Yolu
eived nu equiva
Türklerle Çinliler arasında İlk Çağ'da başlayan Orta
Çağ'da da devam eden mücadelelerin yaşanmasında
yukarıdaki ticaret yollarından hangileri üzerinde hâki-
miyet kurmak istemelerinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Tarih
Atatürk İlkeleri
14. I. İpek Yolu II. Kral Yolu III. Baharat Yolu eived nu equiva Türklerle Çinliler arasında İlk Çağ'da başlayan Orta Çağ'da da devam eden mücadelelerin yaşanmasında yukarıdaki ticaret yollarından hangileri üzerinde hâki- miyet kurmak istemelerinin etkili olduğu söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III C) I ve II E) I, II ve III
"Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize görecekle-
ri eğitimin sınırı ne olursa olsun, mevcut bilimsel ge-
lişmelerin yanında, Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi
benliğine ve geleneklerine düşman olan unsurlarla
mücadele etmek gereği öğretilmelidir." diyen Mustafa
Kemal, aşağıdakilerden hangisini öngörmektedir?
A) Gelenekçi ve geçmişine bağlı bir toplum düzenini
Cağdaş ve ulusal bir eğitim sistemini
Catiya rakip olabilecek bir ekonomik yapılanmayı
DY Diş saldırılara karşı her an hazır bir orduyu
E) Barış üzerine kurulu bir dış politikayı
VAF
Tarih
Atatürk İlkeleri
"Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize görecekle- ri eğitimin sınırı ne olursa olsun, mevcut bilimsel ge- lişmelerin yanında, Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine ve geleneklerine düşman olan unsurlarla mücadele etmek gereği öğretilmelidir." diyen Mustafa Kemal, aşağıdakilerden hangisini öngörmektedir? A) Gelenekçi ve geçmişine bağlı bir toplum düzenini Cağdaş ve ulusal bir eğitim sistemini Catiya rakip olabilecek bir ekonomik yapılanmayı DY Diş saldırılara karşı her an hazır bir orduyu E) Barış üzerine kurulu bir dış politikayı VAF
9. 1. İlk Türk-İslam devletidir.
II. Hindistan'da Islamiyeti yaymıştır.
III. Mısır'da kurulan ilk Türk-İslam devletidir.
IV. Anadolu'nun kapılarını Türklere açmıştır.
Yukarıda verilen özelliklerie aşağıdaki
devletler eşleştirildiğinde hangisi dışarı-
da kalır?
A) Karahanlılar
C) Tolunoğulları
B) Gaznefiler
D) Selçuklular
E) Osmanlılar
Tarih
Atatürk İlkeleri
9. 1. İlk Türk-İslam devletidir. II. Hindistan'da Islamiyeti yaymıştır. III. Mısır'da kurulan ilk Türk-İslam devletidir. IV. Anadolu'nun kapılarını Türklere açmıştır. Yukarıda verilen özelliklerie aşağıdaki devletler eşleştirildiğinde hangisi dışarı- da kalır? A) Karahanlılar C) Tolunoğulları B) Gaznefiler D) Selçuklular E) Osmanlılar
E) Balkan devletlerinin Osmanlı Devleti'ni hukuken tanı-
madığı
com
yunları
4. Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasının ardından
mevcut Osmanlı yönetimi halkını koruyamamış, görev ve
sorumluluklarını yerine getirememiştir. Bu durum halkın
Mondros'a dayalı olarak yapılan işgallere karşı kendi
kendini koruma, kendini savunma birliklerini oluşturma ve
bir araya gelme duygusunu kamçılamıştır.
Ak
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun yol açtığı so-
nuçlardan biri değildir?
A) Türk halkının mevcut yönetime olan güveninin sarsıl-
ması
B) Ulusal bilincin işgale karşı tepkiye dönüşmesi
C) Kuvayi Milliye ve Müdafaa-i Hukuk örgütlerinin oluş-
masi
D) Padişah Vahdettin'in halifelik görevinden ayrılması
E) İstanbul Hükümeti'ne karşı yeni siyasal örgütlenmenin
kurulması
Diğer sayfaya geçiniz.
Tarih
Atatürk İlkeleri
E) Balkan devletlerinin Osmanlı Devleti'ni hukuken tanı- madığı com yunları 4. Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasının ardından mevcut Osmanlı yönetimi halkını koruyamamış, görev ve sorumluluklarını yerine getirememiştir. Bu durum halkın Mondros'a dayalı olarak yapılan işgallere karşı kendi kendini koruma, kendini savunma birliklerini oluşturma ve bir araya gelme duygusunu kamçılamıştır. Ak Aşağıdakilerden hangisi bu durumun yol açtığı so- nuçlardan biri değildir? A) Türk halkının mevcut yönetime olan güveninin sarsıl- ması B) Ulusal bilincin işgale karşı tepkiye dönüşmesi C) Kuvayi Milliye ve Müdafaa-i Hukuk örgütlerinin oluş- masi D) Padişah Vahdettin'in halifelik görevinden ayrılması E) İstanbul Hükümeti'ne karşı yeni siyasal örgütlenmenin kurulması Diğer sayfaya geçiniz.
A)
B)
C.).
D)
TYT/Sosyal Bilimler
1. Saltanatın kaldırılması
11. Kapitülasyonların kaldırılması
III. Halifeliğin kaldırılması
Türk İnkılabı'nda gerçekleşen bu gelişmeler cum-
huriyetçilik, milliyetçilik ve laiklik ilkeleriyle ilişkileri
bakımından eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi-
ne varılabilir?
Cumhuriyetçilik
1
H
||
ttt
Milliyetçilik Laiklik
Itt
1.1
III.
1
#
Tarih
Atatürk İlkeleri
A) B) C.). D) TYT/Sosyal Bilimler 1. Saltanatın kaldırılması 11. Kapitülasyonların kaldırılması III. Halifeliğin kaldırılması Türk İnkılabı'nda gerçekleşen bu gelişmeler cum- huriyetçilik, milliyetçilik ve laiklik ilkeleriyle ilişkileri bakımından eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi- ne varılabilir? Cumhuriyetçilik 1 H || ttt Milliyetçilik Laiklik Itt 1.1 III. 1 #
2 3M3M30
5.
TYT
long
1924 Anayasası'nda yer alan "Devletin dini İslam'dır."
maddesi, 1928 yılında yapılan bir değişiklikle
anayasadan çıkarılmıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir
göstergesidir?
A) Laik devlet anlayışının güçlendiğinin
B) Medreselerin kapatılacağının
ITS3T REMER
Assa
C) Toplumsal dayanışmanın azalacağının
D) Çağdaşlaşma sürecinin tamamlandığının
E) Ulusal egemenliğe geçişin hız kazandığının
asbarsligisy
Il ev (G
6. İnsan, coğrafi ortamda yaşamsal faaliyetlerini
gerçekleştirirken yaşadığı yerin doğal ortam özellikleri
ile etkileşim hâlindedir.
Aşağıdakilerden hangisi
YAYINLARI
LİMİT
7.
8.
L
Tarih
Atatürk İlkeleri
2 3M3M30 5. TYT long 1924 Anayasası'nda yer alan "Devletin dini İslam'dır." maddesi, 1928 yılında yapılan bir değişiklikle anayasadan çıkarılmıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? A) Laik devlet anlayışının güçlendiğinin B) Medreselerin kapatılacağının ITS3T REMER Assa C) Toplumsal dayanışmanın azalacağının D) Çağdaşlaşma sürecinin tamamlandığının E) Ulusal egemenliğe geçişin hız kazandığının asbarsligisy Il ev (G 6. İnsan, coğrafi ortamda yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirirken yaşadığı yerin doğal ortam özellikleri ile etkileşim hâlindedir. Aşağıdakilerden hangisi YAYINLARI LİMİT 7. 8. L
5.
1
II. Dünya Savaşı öncesinde Almanya Avrupa'da, Italya Af-
rika ve Akdeniz'de, Japonya ise Asya'da yayılmacı faaliyet-
ler içine girmişler ve hızla silahlanmışlardır.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili ol-
duğu savunulamaz?
A) I. Dünya Savaşı sonrası kurulan siyasi düzenin yıkılma-
libotem si
OLIVENCO
B) Devletler arası birçok yeni bunalımın ortaya çıkması
C) Uluslararası alanda yeni ittifakların kurulması
D Türkiye'nin Boğazlar ve Hatay sorunlarını kendi lehine
çözmesi
nu E) Uluslararası sorunların barışçıl çözümü için Milletler
Cemiyeti'nin kurulması
Tarih
Atatürk İlkeleri
5. 1 II. Dünya Savaşı öncesinde Almanya Avrupa'da, Italya Af- rika ve Akdeniz'de, Japonya ise Asya'da yayılmacı faaliyet- ler içine girmişler ve hızla silahlanmışlardır. Bu durumun aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili ol- duğu savunulamaz? A) I. Dünya Savaşı sonrası kurulan siyasi düzenin yıkılma- libotem si OLIVENCO B) Devletler arası birçok yeni bunalımın ortaya çıkması C) Uluslararası alanda yeni ittifakların kurulması D Türkiye'nin Boğazlar ve Hatay sorunlarını kendi lehine çözmesi nu E) Uluslararası sorunların barışçıl çözümü için Milletler Cemiyeti'nin kurulması