Atatürk’ün Ölümü ve İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi Soruları

MÖ
A)
100
I. yüzyıl
I. yüzyılın 1. yarısı I. yüzyılın 2. yarısı I. yüzyılın 1. yarısı
1. çeyrek
. peyrek 2.
99-75
74-50
Milat
Hz. İsa'nın doğumu
2. çeyrek 3. çeyrek 4. çeyrek 1. çeyrek 2. çeyrek 3. çeyrek 4. çeyrek
75-99
49-25
III. yüzyılın
II. yarısı
IV. çeyreği
1. yüzyılın
II. yarısı
IV. çeyreği
24-0
E)
0-24
I. yüzyıl
0
Yüzyıl hesaplamalarında milat kavramı dikkate alınır.
Yüzyıl hesaplamalarında verilen tarih bir ve iki basamaklı
sayılardan oluşur ise I. yüzyıldır. Üç basamaklı sayıdan
oluşan bir tarih ise yüzler basamağına bir eklenir. Dört
basamaklı sayıdan oluşan bir tarih ise binler ve yüzler
basamağındaki sayılar iki basamaklı kabul edilir ve bu
sayıya bir eklenir.
Tablo ve parçadaki bilgiler birleştirildiğinde MÖ 206
tarihinin yüzyıl olarak karşılığı aşağıdakilerin
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
B
D)
I. yüzyılın 2. yarısı
II. yüzyılın
II. yarısı
IV. çeyreği
25-49 50-74
MS
II. yüzyılın
I. yarısı
1. çeyreği
100
III. yüzyılın
I. yarısı
1. çeyreği
306
625
Tarih
Atatürk’ün Ölümü ve İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi
MÖ A) 100 I. yüzyıl I. yüzyılın 1. yarısı I. yüzyılın 2. yarısı I. yüzyılın 1. yarısı 1. çeyrek . peyrek 2. 99-75 74-50 Milat Hz. İsa'nın doğumu 2. çeyrek 3. çeyrek 4. çeyrek 1. çeyrek 2. çeyrek 3. çeyrek 4. çeyrek 75-99 49-25 III. yüzyılın II. yarısı IV. çeyreği 1. yüzyılın II. yarısı IV. çeyreği 24-0 E) 0-24 I. yüzyıl 0 Yüzyıl hesaplamalarında milat kavramı dikkate alınır. Yüzyıl hesaplamalarında verilen tarih bir ve iki basamaklı sayılardan oluşur ise I. yüzyıldır. Üç basamaklı sayıdan oluşan bir tarih ise yüzler basamağına bir eklenir. Dört basamaklı sayıdan oluşan bir tarih ise binler ve yüzler basamağındaki sayılar iki basamaklı kabul edilir ve bu sayıya bir eklenir. Tablo ve parçadaki bilgiler birleştirildiğinde MÖ 206 tarihinin yüzyıl olarak karşılığı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? B D) I. yüzyılın 2. yarısı II. yüzyılın II. yarısı IV. çeyreği 25-49 50-74 MS II. yüzyılın I. yarısı 1. çeyreği 100 III. yüzyılın I. yarısı 1. çeyreği 306 625
akk
ne
24 Aşağıdakilerden hangisinin İsmet İnönü
Dönemi gelişmeleri arasında yer aldığı
söylenemez?
AY Demokrat Partinin kurulması
B) Türkiye'nin Birleşmiş Milletlere üye
olması
Türk Hava Kurumu'nun kurulması
D) Tek dereceli seçim sistemine geçil-
mesi
E) Milli Korunma Kanunu'nun çıkarılması
C) Yal
Tarih
Atatürk’ün Ölümü ve İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi
akk ne 24 Aşağıdakilerden hangisinin İsmet İnönü Dönemi gelişmeleri arasında yer aldığı söylenemez? AY Demokrat Partinin kurulması B) Türkiye'nin Birleşmiş Milletlere üye olması Türk Hava Kurumu'nun kurulması D) Tek dereceli seçim sistemine geçil- mesi E) Milli Korunma Kanunu'nun çıkarılması C) Yal
TARIH I DENEME SINAVI 3
-
24. Hatay'ın anavatana katılmasında;
1. Nüfusunun çoğunluğunu Türklerin
oluşturması,
II. Alman politikalarının Fransa'yı teh-
dit etmesi,
2
III. Cenevre Silahsızlanma Konferan-
sı'nın yapılması
gelişmelerinden hangilerinin etkili
olduğu savunulamaz?
A) Yalnız
C) Yalnız III
E) I ve III
B) Yalnız II
D) I ve II
27.
Tarih
Atatürk’ün Ölümü ve İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi
TARIH I DENEME SINAVI 3 - 24. Hatay'ın anavatana katılmasında; 1. Nüfusunun çoğunluğunu Türklerin oluşturması, II. Alman politikalarının Fransa'yı teh- dit etmesi, 2 III. Cenevre Silahsızlanma Konferan- sı'nın yapılması gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu savunulamaz? A) Yalnız C) Yalnız III E) I ve III B) Yalnız II D) I ve II 27.
23.
1.
Sandler Raporu, sorunun çözümü-
ne olumlu katkıda bulunmuştur.
II. 2 Eylül 1938'de Hatay Cumhuriye-
ti kurulmuş, cumhurbaşkanlığına
Tayfur Sökmen getirilmiştir.
III. Atatürk'ün ölümünden sonra ana
vatana (Türkiye'ye) katılmıştır.
Yukarıdakilerden hangileri, Hatay
sorununun çözüm süreciyle ilgili
doğru bir bilgidir?
A) Yalnızl
C) Yalnız III
E) I, II ve III
B) Yalnız II
D) I ve III
Tarih
Atatürk’ün Ölümü ve İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi
23. 1. Sandler Raporu, sorunun çözümü- ne olumlu katkıda bulunmuştur. II. 2 Eylül 1938'de Hatay Cumhuriye- ti kurulmuş, cumhurbaşkanlığına Tayfur Sökmen getirilmiştir. III. Atatürk'ün ölümünden sonra ana vatana (Türkiye'ye) katılmıştır. Yukarıdakilerden hangileri, Hatay sorununun çözüm süreciyle ilgili doğru bir bilgidir? A) Yalnızl C) Yalnız III E) I, II ve III B) Yalnız II D) I ve III
17. "Türkiye, İngiltere ve Fransa arasında 19 Ekim 1939'da
imzalandı. Bu pakta göre, üç devlet Akdeniz'de yabancı
saldırısına uğradıkları takdirde birbirlerine yardımda
bulunacaklardı. Bu bir saldırmazlık paktı idi. Bu pakt
Doğu Akdeniz'i ve Balkanları bir saldırıya karşı korumak
maksadıyla yapılmıştır."
Yukarıda özellikleri verilen pakt aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Akdeniz Pakti
B) Ankara Pakti
C) Nyon Pakti
D) Bağdat Pakti
E) Balkan İttifakı
Tarih
Atatürk’ün Ölümü ve İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi
17. "Türkiye, İngiltere ve Fransa arasında 19 Ekim 1939'da imzalandı. Bu pakta göre, üç devlet Akdeniz'de yabancı saldırısına uğradıkları takdirde birbirlerine yardımda bulunacaklardı. Bu bir saldırmazlık paktı idi. Bu pakt Doğu Akdeniz'i ve Balkanları bir saldırıya karşı korumak maksadıyla yapılmıştır." Yukarıda özellikleri verilen pakt aşağıdakilerden hangisidir? A) Akdeniz Pakti B) Ankara Pakti C) Nyon Pakti D) Bağdat Pakti E) Balkan İttifakı
1-
A-IT23T UиоX
19. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin İnönü Döne-
miemi'nde üye olduğu birliklerdendir?
filbielgnart
A) Litvinov Pakti
B) Bağdat Pakti
C) Milletler Cemiyeti
D) Avrupa Konseyi
E) NATO
em
Bala (3
Tarih
Atatürk’ün Ölümü ve İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi
1- A-IT23T UиоX 19. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin İnönü Döne- miemi'nde üye olduğu birliklerdendir? filbielgnart A) Litvinov Pakti B) Bağdat Pakti C) Milletler Cemiyeti D) Avrupa Konseyi E) NATO em Bala (3
TYT | SOSYAL BİLİMLER TESTİ
4.
II. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'nin savaşa girme ihti-
malinin artması üzerine savunma giderlerine ayrılan pay
yeterli görülmedi 11 Kasım 1942'de Varlık Vergisi Kanu-
nu çıkarıldı.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Varlık Vergisi
Kanunu'nun temel amacıdır?
A) Enflasyonun düşürülmesini sağlamak
B) Tek parti yönetiminin etkisini artırmak
C) Ürünlerin fiyatlarının artmasını engellemek
D) Savaşı fırsat bilenlerin haksız kazanç elde etmesini
önlemek
E) Fiyatları devlet tarafından sabitlemek
6.
Tarih
Atatürk’ün Ölümü ve İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi
TYT | SOSYAL BİLİMLER TESTİ 4. II. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'nin savaşa girme ihti- malinin artması üzerine savunma giderlerine ayrılan pay yeterli görülmedi 11 Kasım 1942'de Varlık Vergisi Kanu- nu çıkarıldı. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Varlık Vergisi Kanunu'nun temel amacıdır? A) Enflasyonun düşürülmesini sağlamak B) Tek parti yönetiminin etkisini artırmak C) Ürünlerin fiyatlarının artmasını engellemek D) Savaşı fırsat bilenlerin haksız kazanç elde etmesini önlemek E) Fiyatları devlet tarafından sabitlemek 6.
KPSS | GK-PS
10 Kasım 1938 yılında yaşamını yitiren Atatürk'ün ye-
rine bir gün süre ile Cumhurbaşkanlığı yapan döne-
min meclis başkanı kimdir?
A) İsmet İnönü
B) Fethi Okyar
Abdülhalik Renda
D) Celal Bayar
E) Kazım Özalp
Tarih
Atatürk’ün Ölümü ve İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi
KPSS | GK-PS 10 Kasım 1938 yılında yaşamını yitiren Atatürk'ün ye- rine bir gün süre ile Cumhurbaşkanlığı yapan döne- min meclis başkanı kimdir? A) İsmet İnönü B) Fethi Okyar Abdülhalik Renda D) Celal Bayar E) Kazım Özalp
ME
02.
▸ (Kolay)
Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler-1 Testi
34. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılarak kurulan Demok-
rat Parti 1946 seçimlerinde istediği başarıyı tam olarak
yakalayamazken 1950 seçimlerinde iktidar olmayı başar-
mıştır. 1950-1960 yılları arasında ülkeyi yöneten Demok-
rat Parti 27 Mayıs 1960 darbesi ile yönetimden uzaklaş-
tırılmıştır.
Aşağıdaki siyaset adamlarından hangisi Demokrat
Parti kurucuları arasında yer almaz?
A) Adnan Menderes
B) İsmet İnönü
C) Celal Bayar
D) Fuat Köprülü
2
E) Refik Koraltan
Tarih
Atatürk’ün Ölümü ve İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi
ME 02. ▸ (Kolay) Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler-1 Testi 34. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılarak kurulan Demok- rat Parti 1946 seçimlerinde istediği başarıyı tam olarak yakalayamazken 1950 seçimlerinde iktidar olmayı başar- mıştır. 1950-1960 yılları arasında ülkeyi yöneten Demok- rat Parti 27 Mayıs 1960 darbesi ile yönetimden uzaklaş- tırılmıştır. Aşağıdaki siyaset adamlarından hangisi Demokrat Parti kurucuları arasında yer almaz? A) Adnan Menderes B) İsmet İnönü C) Celal Bayar D) Fuat Köprülü 2 E) Refik Koraltan
1
1
İtalya'nın Akdeniz'de oluşturduğu tehdide karşı ku-
rulan Akdeniz Paktı'na (1936) aşağıdaki ülkelerden
hangisi dahil değildir?
1
A) İngiltere
B) Fransa
C) Türkiye
D) Bulgaristan
E) Yugoslavya
12. G
Tarih
Atatürk’ün Ölümü ve İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi
1 1 İtalya'nın Akdeniz'de oluşturduğu tehdide karşı ku- rulan Akdeniz Paktı'na (1936) aşağıdaki ülkelerden hangisi dahil değildir? 1 A) İngiltere B) Fransa C) Türkiye D) Bulgaristan E) Yugoslavya 12. G
karekök
6. Osmanlı Devleti ile İran arasında 1639'da Kasr-ı Şirin
Antlaşması imzalanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu antlaşma ile elde
edilen sonuçlardan biri değildir?
A) XVII. yüzyıldaki Osmanlı İran savaşları soną
erdi.
B) Bağdat Osmanlılarda kaldı.
C) Osmanlı Devleti İran ile ilk kez bir antlaşma imza-
ladı.
D) Azerbaycan ve Revan İran'a bırakıldı.
E) Bugünkü Türkiye - İran sınırı büyük oranda çizildi.
8.
Tarih
Atatürk’ün Ölümü ve İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi
karekök 6. Osmanlı Devleti ile İran arasında 1639'da Kasr-ı Şirin Antlaşması imzalanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu antlaşma ile elde edilen sonuçlardan biri değildir? A) XVII. yüzyıldaki Osmanlı İran savaşları soną erdi. B) Bağdat Osmanlılarda kaldı. C) Osmanlı Devleti İran ile ilk kez bir antlaşma imza- ladı. D) Azerbaycan ve Revan İran'a bırakıldı. E) Bugünkü Türkiye - İran sınırı büyük oranda çizildi. 8.
enle-
Cik-
u-
20
34. Aşağıdakilerden hangisi Türk halkının ekonomik
alandaki temel ihtiyaçlarının karşılanması ve refah
düzeyinin artırılması için Atatürk Dönemi'nde atılan
adımlardan biri değildir?
A) Tarım Kredi Kooperatiflerinin kurulması
B) Aşar vergisinin kaldırılması
CPaşabahçe Cam Fabrikasının kurulması
D) Sümerbankın kurulması
-E) Ciftciyi Topraklandırma Kanunu'nun çıkarılması
Tarih
Atatürk’ün Ölümü ve İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi
enle- Cik- u- 20 34. Aşağıdakilerden hangisi Türk halkının ekonomik alandaki temel ihtiyaçlarının karşılanması ve refah düzeyinin artırılması için Atatürk Dönemi'nde atılan adımlardan biri değildir? A) Tarım Kredi Kooperatiflerinin kurulması B) Aşar vergisinin kaldırılması CPaşabahçe Cam Fabrikasının kurulması D) Sümerbankın kurulması -E) Ciftciyi Topraklandırma Kanunu'nun çıkarılması
B
B
AYT/ EDEBİYAT - SOSYAL BİLİMLER - 1
31. XIX. yüzyıl Osmanlısında en büyük sorunlardan biri
Boğazlar Meselesi idi.
Aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile Boğazlar üzerin-
de Osmanlı egemenliği azalmış ve Boğazlar uluslara-
rası bir statü kazanmıştır?
A) 1833 Hünkâr İskelesi Antlaşması
B) 1840 Londra Konferansı
1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi
D) 1856 Paris Barış Konferansı
E) 1878 Ayestefanos Antlaşması
Tarih
Atatürk’ün Ölümü ve İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi
B B AYT/ EDEBİYAT - SOSYAL BİLİMLER - 1 31. XIX. yüzyıl Osmanlısında en büyük sorunlardan biri Boğazlar Meselesi idi. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile Boğazlar üzerin- de Osmanlı egemenliği azalmış ve Boğazlar uluslara- rası bir statü kazanmıştır? A) 1833 Hünkâr İskelesi Antlaşması B) 1840 Londra Konferansı 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi D) 1856 Paris Barış Konferansı E) 1878 Ayestefanos Antlaşması
NI
R
R
5.
(2011-Kay
Almanya'nın Birinci Dünya Savaşı'nda, Osmanlı
Devleti'nin kendi saflarında savaşa girmesini isteme-
inde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur
A) Süveyş Kanalı'nı ele geçirme isteği
B) Halifelik nüfuzundan yararlanabilmek umudu +
C) Rusya'nın müttefikleriyle bağlantısının kesilmesini
amaçlaması +
D) Yeni cephelerin açılmasıyla Anlaşma Devletlerinin
zorlanmasını amaçlaması
E) Kapitülasyonların kaldırılması yönündeki beklentisi
(2011-PMYO)
INFORMAL YAYINLARI
Tarih
Atatürk’ün Ölümü ve İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi
NI R R 5. (2011-Kay Almanya'nın Birinci Dünya Savaşı'nda, Osmanlı Devleti'nin kendi saflarında savaşa girmesini isteme- inde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur A) Süveyş Kanalı'nı ele geçirme isteği B) Halifelik nüfuzundan yararlanabilmek umudu + C) Rusya'nın müttefikleriyle bağlantısının kesilmesini amaçlaması + D) Yeni cephelerin açılmasıyla Anlaşma Devletlerinin zorlanmasını amaçlaması E) Kapitülasyonların kaldırılması yönündeki beklentisi (2011-PMYO) INFORMAL YAYINLARI
24.
1. Köy Enstitülerinin kurulması
II. Türkiye'nin Kellog Paktı'na üye olması
III. Dünyada çıkan ekonomik kriz nedeniyle borç-
ların belli bir süre ertelenmesi
Yukarıdakilerden hangileri Atatürk dönemi
gelişmeleri arasındadır?
B) Yalnız II C) Yalnız III
E) I, II ve III
A) Yalnız!
Il ve III
Tarih
Atatürk’ün Ölümü ve İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi
24. 1. Köy Enstitülerinin kurulması II. Türkiye'nin Kellog Paktı'na üye olması III. Dünyada çıkan ekonomik kriz nedeniyle borç- ların belli bir süre ertelenmesi Yukarıdakilerden hangileri Atatürk dönemi gelişmeleri arasındadır? B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III A) Yalnız! Il ve III
cil Dünya Savaşı milyonlarca insanın ölümüne ve yaralanmasına yol açtı. Özellikle Avrupa'da şehirler
år tahribata uğradı, tüm kaynaklar savaş için kullanıldığından savaşın ardından ağır bir ekonomik bu-
nalım ortaya çıktı.
1. Dünya Savaşı'nın yol açtığı bu durum, aşağıdakilerden hangisine zemin hazırlamıştır?
A) ingiltere ve Fransa'nın yeni sömürgeler elde etmesine
B) SSCB'nin Orta ve Doğu Avrupa'da yayılmasına
c) Milletler Cemiyetinin kurulmasına
D) Tek kutuplu bir dünya düzeninin ortaya çıkmasına
E) Kapitalizmin Avrupa'nın geneline hâkim olmasına
SAşağıdaki
a astirel veya
Insacil Rocklerde vloer och
d'elende
petisie
Tarih
Atatürk’ün Ölümü ve İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi
cil Dünya Savaşı milyonlarca insanın ölümüne ve yaralanmasına yol açtı. Özellikle Avrupa'da şehirler år tahribata uğradı, tüm kaynaklar savaş için kullanıldığından savaşın ardından ağır bir ekonomik bu- nalım ortaya çıktı. 1. Dünya Savaşı'nın yol açtığı bu durum, aşağıdakilerden hangisine zemin hazırlamıştır? A) ingiltere ve Fransa'nın yeni sömürgeler elde etmesine B) SSCB'nin Orta ve Doğu Avrupa'da yayılmasına c) Milletler Cemiyetinin kurulmasına D) Tek kutuplu bir dünya düzeninin ortaya çıkmasına E) Kapitalizmin Avrupa'nın geneline hâkim olmasına SAşağıdaki a astirel veya Insacil Rocklerde vloer och d'elende petisie