Cumhuriyet Dönemi İnkılapları Soruları

5.
TYT
Cumhuriyet Dönemi'nde görülen aşağıdaki mlo bounce
laiklik ilkesi ile ilgili olduğu savunulabilir?
gelişmelerden hangisinin hem halkçılık hem de
A) Din ve mezhep farkı gözetmeksizin herkesin yasalar
önünde eşit sayılması
B) Yaşları 16-45 arasında olan vatandaşlara okuma
yazma seferberliğinin başlatılması
C) 21 Haziran 1934'te Soyadı Kanunu'nun kabul
edilmesi
D) Ham maddesi yurt içinde bulunan sanayiye ağırlık
verilmesi
Tapiol
E) Bütçe gelirinin yüzde kırkını karşılayan aşar
vergisinin kaldırılması
MYSOR
Toplee enliby
Tilidelunuuse holigned nobrinalmenub
7.
Tarih
Cumhuriyet Dönemi İnkılapları
5. TYT Cumhuriyet Dönemi'nde görülen aşağıdaki mlo bounce laiklik ilkesi ile ilgili olduğu savunulabilir? gelişmelerden hangisinin hem halkçılık hem de A) Din ve mezhep farkı gözetmeksizin herkesin yasalar önünde eşit sayılması B) Yaşları 16-45 arasında olan vatandaşlara okuma yazma seferberliğinin başlatılması C) 21 Haziran 1934'te Soyadı Kanunu'nun kabul edilmesi D) Ham maddesi yurt içinde bulunan sanayiye ağırlık verilmesi Tapiol E) Bütçe gelirinin yüzde kırkını karşılayan aşar vergisinin kaldırılması MYSOR Toplee enliby Tilidelunuuse holigned nobrinalmenub 7.
23. Kâzım Karabekir başkanlığında 17 Şubat - 4 Mart
1923 tarihleri arasında düzenlenen Izmir İktisat
Kongresi'nde alınan kararlar aşağıdaki gelişmeler-
den hangisinin üzerinde etkili değildir?
Men-i İsrafat Kanunu'nun çıkarılması
B) Aşar vergisinin kaldırılması
C Kabotaj Kanunu'nun çıkarılması
D) Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun çıkarılması
E) Kapitülasyonların kaldırılması
A
26.
Tarih
Cumhuriyet Dönemi İnkılapları
23. Kâzım Karabekir başkanlığında 17 Şubat - 4 Mart 1923 tarihleri arasında düzenlenen Izmir İktisat Kongresi'nde alınan kararlar aşağıdaki gelişmeler- den hangisinin üzerinde etkili değildir? Men-i İsrafat Kanunu'nun çıkarılması B) Aşar vergisinin kaldırılması C Kabotaj Kanunu'nun çıkarılması D) Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun çıkarılması E) Kapitülasyonların kaldırılması A 26.
1.
P
ESH
Seviye T
Ⓒ Bu testi çözerken süre tutmak isterseniz, sizin için önerilen süre 6
Bu konuya dair genel ölçme - değerlendirmenizi yapmak isterseniz
verilerinizi giriniz.
Günümüzden yaklaşık 14 bin yıl önce buzulların çekilmesi ve ha-
vaların ısınmasıyla insanlık tarihinde yeni bir döneme geçildi.
Bilgi birikimi artan ve alet yapma becerisi gelişen insanlar bu dö-
nemde mağaralardan çıkarak açık alanlara yaptıkları kulübele-
re yerleştiler. Ağaç dallarından ve sazlardan yaptıkları bu barı-
nakların dışını çamurla sıvayarak daha dayanıklı hâle getirdiler.
Barınaklarının etrafını hendekler ve çitlerle çevirdiler. Bazen de
barınaklarını göl sularına diktikleri kazıkların üzerine inşa ettiler.
Yeni dönemde insanlar doğada kendiliğinden yetişen yabani ta-
hılları islah ederek deneme yanılma yoluyla ziraata başladılar.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yerleşik hayata geçilmesi-
nin sonuçlarından biri olarak gösterilemez?
Osl
A Avcilik ve toplayıcılık başlamıştır.
B Diş tehlikelere karşı korunulmuştur.
C) Birlikte yaşam kültürü oluşmuştur.
DÜretici toplum yapısına geçilmiştir.
E) Daha güvenli yaşam alanları oluşturulmuştur.
3.
Tarih
Cumhuriyet Dönemi İnkılapları
1. P ESH Seviye T Ⓒ Bu testi çözerken süre tutmak isterseniz, sizin için önerilen süre 6 Bu konuya dair genel ölçme - değerlendirmenizi yapmak isterseniz verilerinizi giriniz. Günümüzden yaklaşık 14 bin yıl önce buzulların çekilmesi ve ha- vaların ısınmasıyla insanlık tarihinde yeni bir döneme geçildi. Bilgi birikimi artan ve alet yapma becerisi gelişen insanlar bu dö- nemde mağaralardan çıkarak açık alanlara yaptıkları kulübele- re yerleştiler. Ağaç dallarından ve sazlardan yaptıkları bu barı- nakların dışını çamurla sıvayarak daha dayanıklı hâle getirdiler. Barınaklarının etrafını hendekler ve çitlerle çevirdiler. Bazen de barınaklarını göl sularına diktikleri kazıkların üzerine inşa ettiler. Yeni dönemde insanlar doğada kendiliğinden yetişen yabani ta- hılları islah ederek deneme yanılma yoluyla ziraata başladılar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yerleşik hayata geçilmesi- nin sonuçlarından biri olarak gösterilemez? Osl A Avcilik ve toplayıcılık başlamıştır. B Diş tehlikelere karşı korunulmuştur. C) Birlikte yaşam kültürü oluşmuştur. DÜretici toplum yapısına geçilmiştir. E) Daha güvenli yaşam alanları oluşturulmuştur. 3.
5.
1926 yılında Medeni Kanunun Kabulüyle köklü değişiklik-
ler olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu değişikliklerden birisi
değildir?
Kadına verilen değerin artması
BAUTIONS
extint
B) Tek eşlilik ve resmi nikâh zorunluluğunun getirilmesi
Kadınlara da boşama hakkı verilmesi
D) Kadınlara seçme seçilme hakkının verilmesi
E Mirasta kadın ve erkeğin eşit pay alması
e
Tarih
Cumhuriyet Dönemi İnkılapları
5. 1926 yılında Medeni Kanunun Kabulüyle köklü değişiklik- ler olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu değişikliklerden birisi değildir? Kadına verilen değerin artması BAUTIONS extint B) Tek eşlilik ve resmi nikâh zorunluluğunun getirilmesi Kadınlara da boşama hakkı verilmesi D) Kadınlara seçme seçilme hakkının verilmesi E Mirasta kadın ve erkeğin eşit pay alması e
Padişah
İran'a düzenlediği Revan Seferi'nden bir yıl
sonra Bağdat Seferi'ne çıkmış, Bağdat Kalesi'ni almış ve
ile Antlaşması'nı imzalamıştır.
Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin
hangisinde verilenler getirilmelidir?
Padişah
A)
IV. Murat
B)
I. Ahmet
C)
IV. Murat
D) II. Osman
E) III. Mehmet
Devlet
Akkoyunlular
Safeviler
Safeviler
Memlükler
Memlükler
Antlaşma
Serav
Kasr-ı Şirin
Kasr-ı Şirin
Hotin
Nasuh Paşa
Tarih
Cumhuriyet Dönemi İnkılapları
Padişah İran'a düzenlediği Revan Seferi'nden bir yıl sonra Bağdat Seferi'ne çıkmış, Bağdat Kalesi'ni almış ve ile Antlaşması'nı imzalamıştır. Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir? Padişah A) IV. Murat B) I. Ahmet C) IV. Murat D) II. Osman E) III. Mehmet Devlet Akkoyunlular Safeviler Safeviler Memlükler Memlükler Antlaşma Serav Kasr-ı Şirin Kasr-ı Şirin Hotin Nasuh Paşa
1.
21 Haziran 1934'te Soyadı Kanunu kabul edilmiştir.
Kanuna göre alınacak soyadları Türkçe olacak, ahla-
ka aykırı olmayacak ve sosyal eşitsizlik yaratacak vur-
gular içermeyecekti. Aynı yıl çıkarılan bir kanunla da
ağa, hacı, hafız, hoca, molla, bey, beyefendi, hanım,
hanımefendi, paşa, hazretleri gibi unvanların resmî kul-
lanımı yasaklanmıştır.
Buna göre yapılan bu düzenlemelerin;
I. eşitlikçi toplum düzeninin oluşturulması,
II. resmi işlerde kolaylık sağlanması,
Hazınlıkların Türk vatandaşı olması
amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunu-
labilir?
AYalnız
D) I ve IIL
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) Ove II
Tarih
Cumhuriyet Dönemi İnkılapları
1. 21 Haziran 1934'te Soyadı Kanunu kabul edilmiştir. Kanuna göre alınacak soyadları Türkçe olacak, ahla- ka aykırı olmayacak ve sosyal eşitsizlik yaratacak vur- gular içermeyecekti. Aynı yıl çıkarılan bir kanunla da ağa, hacı, hafız, hoca, molla, bey, beyefendi, hanım, hanımefendi, paşa, hazretleri gibi unvanların resmî kul- lanımı yasaklanmıştır. Buna göre yapılan bu düzenlemelerin; I. eşitlikçi toplum düzeninin oluşturulması, II. resmi işlerde kolaylık sağlanması, Hazınlıkların Türk vatandaşı olması amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunu- labilir? AYalnız D) I ve IIL B) Yalnız II E) I, II ve III C) Ove II
Cumhuriyet ilke ve inkılaplarını, laikliği ve ulusal kimlik
duygusunu benimsemiş öğrenciler yetiştirmeyi hedef-
leyen Tevhid-i Tedrisat Kanunun kabul edilmesinin en
önemli sonuçları olarak şunları sıralayabiliriz:
Eski eğitim kurumları ve medreseler kapatılarak
öğretim kurumları arasındaki bölünmüşlüğe son
verilmiş ve böylece öğretim kurumları üzerinde dev-
let denetimi ve kontrolü sağlanmıştır. Uluslararası
antlaşma ve anlaşmalara göre faaliyetlerini sürdüren
azınlık okulları ile yabancı okullar Eğitim Bakanlığına
bağlanmıştır.
Tevhid-i Tedrisat Kanunu sayesinde eğitim üzerindeki
din etkisi kırılmış; ulusal ve çağın gereklerine uyan,
aynı zamanda laik ve demokratik nitelikleri de içeri-
sinde barındıran bir eğitim sistemi hayata geçirilmiştir.
Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile mektep-medrese ikiliği
ortadan kaldırılmış, eğitim laik ve parasız, ilköğretim
ise tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için zorunlu
hâle getirilmiştir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Tevhid-i Tedrisat
Kanunu'nun sonuçlarından biri değildir?
ADini esaslara dayalı eğitim anlayışının terk edilmesi
BY Öğretim ilkelerinde birlik sağlaması
C) Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini ortaya çıkar-
ması
D) Yabancı devletlerin iç işlerimize karışmasını engel-
lemesi
E) Ulusal kültür birliğinin sağlanması için ortam hazır-
laması
Tarih
Cumhuriyet Dönemi İnkılapları
Cumhuriyet ilke ve inkılaplarını, laikliği ve ulusal kimlik duygusunu benimsemiş öğrenciler yetiştirmeyi hedef- leyen Tevhid-i Tedrisat Kanunun kabul edilmesinin en önemli sonuçları olarak şunları sıralayabiliriz: Eski eğitim kurumları ve medreseler kapatılarak öğretim kurumları arasındaki bölünmüşlüğe son verilmiş ve böylece öğretim kurumları üzerinde dev- let denetimi ve kontrolü sağlanmıştır. Uluslararası antlaşma ve anlaşmalara göre faaliyetlerini sürdüren azınlık okulları ile yabancı okullar Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır. Tevhid-i Tedrisat Kanunu sayesinde eğitim üzerindeki din etkisi kırılmış; ulusal ve çağın gereklerine uyan, aynı zamanda laik ve demokratik nitelikleri de içeri- sinde barındıran bir eğitim sistemi hayata geçirilmiştir. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile mektep-medrese ikiliği ortadan kaldırılmış, eğitim laik ve parasız, ilköğretim ise tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için zorunlu hâle getirilmiştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun sonuçlarından biri değildir? ADini esaslara dayalı eğitim anlayışının terk edilmesi BY Öğretim ilkelerinde birlik sağlaması C) Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini ortaya çıkar- ması D) Yabancı devletlerin iç işlerimize karışmasını engel- lemesi E) Ulusal kültür birliğinin sağlanması için ortam hazır- laması
3.
Antalya
Sinop
Alanya
Türkiye Selçukluları yukarıda verilen haritadaki liman
şehirlerini ele geçirerek Avrupalı tüccarlara düşük güm-
rük vergisi uygulamıştır.
Türkiye Selçuklu Devleti'nin bu uygulamayla;
Avrupa'da etkin olmak,
Anadolu'da ticareti canlandırmak,
HÍ. tarımsal üretimi artırmak
A) Yalnız I
amaçlarından hangilerine ulaşmak istediği söyle-
nebilir?
D) I ve III
B) Yalnız II
E) II ve III
C) I ve Il
Tarih
Cumhuriyet Dönemi İnkılapları
3. Antalya Sinop Alanya Türkiye Selçukluları yukarıda verilen haritadaki liman şehirlerini ele geçirerek Avrupalı tüccarlara düşük güm- rük vergisi uygulamıştır. Türkiye Selçuklu Devleti'nin bu uygulamayla; Avrupa'da etkin olmak, Anadolu'da ticareti canlandırmak, HÍ. tarımsal üretimi artırmak A) Yalnız I amaçlarından hangilerine ulaşmak istediği söyle- nebilir? D) I ve III B) Yalnız II E) II ve III C) I ve Il
an-
eşit
5.
1924 Anayasası'nda seçimlerin 4 yılda bir yapılması esasi ge-
tirilmiş, seçme-seçilme hakkı erkeklere verilmiştir.
Bu uygulama aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle
doğrudan çelişmektedir?
A) Laiklik
OPRAK
By Halkçılık
D) Devletçilik
C) Milliyetçilik
(E) İnkilapçılık
A) Ya
Tarih
Cumhuriyet Dönemi İnkılapları
an- eşit 5. 1924 Anayasası'nda seçimlerin 4 yılda bir yapılması esasi ge- tirilmiş, seçme-seçilme hakkı erkeklere verilmiştir. Bu uygulama aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle doğrudan çelişmektedir? A) Laiklik OPRAK By Halkçılık D) Devletçilik C) Milliyetçilik (E) İnkilapçılık A) Ya
5.
●
●
20 Nisan 1924'te yürürlüğe giren 1924 Anayasası 1921
Teşkilât-ı Esasîye Kanunu'nu yürürlükten kaldırmıştır.
Birkaç önemli değişiklikle (Atatürk'ün altı ilkesinin
eklenmesi, devletin dininin İslam olduğuna dair ibarenin
kaldırılması ve kadınlara milletvekili seçme ve seçilme
hakkının verilmesi gibi) 1961'e kadar yürürlükte kalmıştır.
1 Ekim 1945'te içeriği değiştirilmeden, dili
Türkçeleştirilerek yeniden kabul edilmiştir.
27 Mayıs 1960 darbesinin ardından, 1961'de yeni bir
anayasa hazırlanarak kabul edilmiş ve 1924 Anayasası
yürürlükten kaldırılmıştır.
Yukarıda verilen bilgilere göre 1924 Anayasası ile ilgili
aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Yapılan değişikliklerle halkın yönetime katılma oranı
artırılmıştır.
B) 1921 Anayasası'nın yerine geçmiştir.
C) Hazandığı dil ağır bulunmuştur.
DJ Yürürlükten kaldırılmasıyla güçler ayrılığı anlayışı da
ortadan kalkmıştır.
E) Laiklik ilkesi doğrultusunda düzenlemeler yapılmıştır.
233 235
Tarih
Cumhuriyet Dönemi İnkılapları
5. ● ● 20 Nisan 1924'te yürürlüğe giren 1924 Anayasası 1921 Teşkilât-ı Esasîye Kanunu'nu yürürlükten kaldırmıştır. Birkaç önemli değişiklikle (Atatürk'ün altı ilkesinin eklenmesi, devletin dininin İslam olduğuna dair ibarenin kaldırılması ve kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının verilmesi gibi) 1961'e kadar yürürlükte kalmıştır. 1 Ekim 1945'te içeriği değiştirilmeden, dili Türkçeleştirilerek yeniden kabul edilmiştir. 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından, 1961'de yeni bir anayasa hazırlanarak kabul edilmiş ve 1924 Anayasası yürürlükten kaldırılmıştır. Yukarıda verilen bilgilere göre 1924 Anayasası ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Yapılan değişikliklerle halkın yönetime katılma oranı artırılmıştır. B) 1921 Anayasası'nın yerine geçmiştir. C) Hazandığı dil ağır bulunmuştur. DJ Yürürlükten kaldırılmasıyla güçler ayrılığı anlayışı da ortadan kalkmıştır. E) Laiklik ilkesi doğrultusunda düzenlemeler yapılmıştır. 233 235
9. Tanım: Geçmişte yaşamış insan topluluklarının yaşayışla-
rını, birbirleri ile olan ilişkilerini yer, zaman, şahıs belirterek
sebep-sonuç ilişkisi içinde, belgelere dayanarak ve objektif
olarak açıklayan bilim dalına tarih denir.
Durum: Yeni Türk Devleti, laik anlayışı ülkede yaygınlaştır-
mak amacıyla tekke ve türbeleri kapatmıştır.
Yukarıdaki durumda, tanımın hangi ögesi vurgulan-
maktadır?
A) Insan ilişkileri
C) Sebep-sonuç
B) Zaman kavramı
D) Belgeler
12. Tarih
X 1.0
VT.
C
V. C
duru
nula
A) Y
E) Yer
Lomaç - sonuç olmaz mı?
BM
Tarih
Cumhuriyet Dönemi İnkılapları
9. Tanım: Geçmişte yaşamış insan topluluklarının yaşayışla- rını, birbirleri ile olan ilişkilerini yer, zaman, şahıs belirterek sebep-sonuç ilişkisi içinde, belgelere dayanarak ve objektif olarak açıklayan bilim dalına tarih denir. Durum: Yeni Türk Devleti, laik anlayışı ülkede yaygınlaştır- mak amacıyla tekke ve türbeleri kapatmıştır. Yukarıdaki durumda, tanımın hangi ögesi vurgulan- maktadır? A) Insan ilişkileri C) Sebep-sonuç B) Zaman kavramı D) Belgeler 12. Tarih X 1.0 VT. C V. C duru nula A) Y E) Yer Lomaç - sonuç olmaz mı? BM
22. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Dönemi'nde açılan
kurumlar arasında yer almaz?
A) Halkevleri
B) Türk Tayyare Cemiyeti
C) Hıfzıssıhha Enstitüsü
D) Musiki Muallim Mektebi
E) Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü
O
Tarih
Cumhuriyet Dönemi İnkılapları
22. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Dönemi'nde açılan kurumlar arasında yer almaz? A) Halkevleri B) Türk Tayyare Cemiyeti C) Hıfzıssıhha Enstitüsü D) Musiki Muallim Mektebi E) Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü O
2. Aşağıdakilerden hangisi Halifeliğin kaldırılmasının so-
1
nuçları arasında
gösterilemez?
T
A) Ulusal egemenliğin önünde bir engel ortadan kaldırıl-
mıştır.
B)
Yapılacak yeniliklerin önü açılmıştır.
C) Ulusçu devlet anlayışı güçlendirilmiştir.
D) Laikliğin önemli bir aşaması gerçekleştirilmiştir.
E) Cumhuriyetin ilanına ortam hazırlanmıştır.
Tarih
Cumhuriyet Dönemi İnkılapları
2. Aşağıdakilerden hangisi Halifeliğin kaldırılmasının so- 1 nuçları arasında gösterilemez? T A) Ulusal egemenliğin önünde bir engel ortadan kaldırıl- mıştır. B) Yapılacak yeniliklerin önü açılmıştır. C) Ulusçu devlet anlayışı güçlendirilmiştir. D) Laikliğin önemli bir aşaması gerçekleştirilmiştir. E) Cumhuriyetin ilanına ortam hazırlanmıştır.
, Din
e alanlar için Felse
mına işaretleyiniz
gibi
dersler Latin harfleriyle yazıldı. Ardından posta pulları da Latin
1927 yılında yüksekokullarda fizik, kimya ve matematik
Bu uygulamaların aşağıdakilerden hangisine zemin hazır-
harfleriyle çıkarılmaya başlandı.
ladığı söylenebilir?
4.
A) Öğretim Birliği Yasası'nın çıkarılmasına
B) Yeni Türk alfabesine geçilmesine
C) Türk Dil Kurumunun kurulmasına
D) Millet Mekteplerinin açılmasına
E) Uluslararası ölçü birimlerinin kabul edilmesine
Tarih
Cumhuriyet Dönemi İnkılapları
, Din e alanlar için Felse mına işaretleyiniz gibi dersler Latin harfleriyle yazıldı. Ardından posta pulları da Latin 1927 yılında yüksekokullarda fizik, kimya ve matematik Bu uygulamaların aşağıdakilerden hangisine zemin hazır- harfleriyle çıkarılmaya başlandı. ladığı söylenebilir? 4. A) Öğretim Birliği Yasası'nın çıkarılmasına B) Yeni Türk alfabesine geçilmesine C) Türk Dil Kurumunun kurulmasına D) Millet Mekteplerinin açılmasına E) Uluslararası ölçü birimlerinin kabul edilmesine
TYT/ Sosyal
5. Cumhuriyetin ilanından önce toplanan İzmir İktisat
Kongresi'nde alınan;
1. Demir yolu yapımına ağırlık verilmelidir.
Ham maddesi yurtta üretilen sanayi dallarına
öncelik verilmelidir.
SGS
III
TÖzel sektörün finansman açığını sağlamak için
özel bir banka kurulacaktır.
IV. Çocuk yaşta işçi çalıştırılmaması karara bağlan-
mıştır.
hükümlerinden hangileri "ekonomide dışa bağımlılığı
önleme amacına" yönelik olarak yorumlanabilir?
A) Lve-t
B) Lve
Dve v
C) II ve III
E) III ve IV
Tarih
Cumhuriyet Dönemi İnkılapları
TYT/ Sosyal 5. Cumhuriyetin ilanından önce toplanan İzmir İktisat Kongresi'nde alınan; 1. Demir yolu yapımına ağırlık verilmelidir. Ham maddesi yurtta üretilen sanayi dallarına öncelik verilmelidir. SGS III TÖzel sektörün finansman açığını sağlamak için özel bir banka kurulacaktır. IV. Çocuk yaşta işçi çalıştırılmaması karara bağlan- mıştır. hükümlerinden hangileri "ekonomide dışa bağımlılığı önleme amacına" yönelik olarak yorumlanabilir? A) Lve-t B) Lve Dve v C) II ve III E) III ve IV
1. Lozan Antlaşması'nı takip eden yıllarda yeni Türk Devleti'nin
Batılı devletlerdeki kurumlara benzer şekilde yapılanması
ve çağdaş bir kimlik kazanması gerekiyordu. Yapılan inki-
laplar halkın refah ve mutluluğunu sağlamayı amaçlıyordu.
Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi inkılapların
hedefleri arasında gösterilemez?
A) Meclis hükümeti sisteminin devamını sağlamak
B) Laik devlet anlayışını yerleştirmek
Devlete Batı tarzı kurumları kazandırmak
D) Çağdaş dünya ile bütünleşmek
E) Çağdaş medeniyetler seviyesine yükselmek
Tarih
Cumhuriyet Dönemi İnkılapları
1. Lozan Antlaşması'nı takip eden yıllarda yeni Türk Devleti'nin Batılı devletlerdeki kurumlara benzer şekilde yapılanması ve çağdaş bir kimlik kazanması gerekiyordu. Yapılan inki- laplar halkın refah ve mutluluğunu sağlamayı amaçlıyordu. Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi inkılapların hedefleri arasında gösterilemez? A) Meclis hükümeti sisteminin devamını sağlamak B) Laik devlet anlayışını yerleştirmek Devlete Batı tarzı kurumları kazandırmak D) Çağdaş dünya ile bütünleşmek E) Çağdaş medeniyetler seviyesine yükselmek