Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler Soruları

4.
Aşağıda verilen kavramları boşluklara uygun gelecek şekilde doldurunuz.
. Ikta
• Cumhuriyet
. Yezid
. Sasani
• Hz. Ömer
. Donanma
. Küfe
. Hz. Ebubekir
•
.
Kitap
Siyasi
Türkler
• Nihavent
• Beyt'ül mal
• Cemel
. Şam
nüştü.
• Hazar
• Türkler
• Siffin
Pey

Tarih

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler Soru Çözümü

4. Aşağıda verilen kavramları boşluklara uygun gelecek şekilde doldurunuz. . Ikta • Cumhuriyet . Yezid . Sasani • Hz. Ömer . Donanma . Küfe . Hz. Ebubekir • . Kitap Siyasi Türkler • Nihavent • Beyt'ül mal • Cemel . Şam nüştü. • Hazar • Türkler • Siffin Peygamber . Hz. Osman • Afrika Hz. Muhammed'in ölümünden sonra .......... halife seçildi. Islam Devletinde Hz. Muhammed'den sonra dört halifenin seçim- le başa gelmesi döneme göre ileri bir uygulama sayılır. Bu yöntemden dolayı tarihçiler bu döneme mişlerdir. Ilk halife dönemi de- ortadan kaldırdı. Zekat ver- Yemen'de ortaya çıkan yalancı mek istemeyen Arap kabileleri üzerine ordu gönderdi. Bu halifenin büyük hizmetlerinden birisi de Kur'an-ı Kerim'in haline getirilmesidir. Ikinci halife ........seçildi. Iran toprakları için Devleti ile mücadele etti. En son yaptığı savaşı ile Iran toprakları İslam devletine katıldı. Bu olay üzerine ilk defa Araplar ve ................ sinir komşusu oldu. İslam ordusu ..... kıtasına yayılmış oldu. Bu dönemin en önemli olay- komutanlarından Amr Bin As, Mısır'ı aldı. Bu olayla Islamiyet larından biri de Islam devletinin kurumlarının oluşmasıdır. Adli sistem kurularak, illere kadılar gönderildi. Islam devleti hazinesi adıyla sistemleştirildi........... sisteminin temelleri atılarak fethedilen toprakların verimli kullanımının yolu açıldı. Ülke toprakları yönetim birimlerine ayrılarak valilik sistemi kuruldu. Üçüncü seçilen halife .'dir. Bu dönemde ilk Islam ...... .sı oluşturulmuştur. Bundan sonra Bizans'tan Kıbrıs alındı. Bu dönemde Islam orduları Kafkasya'ya Islamiyet'i yaymak için ilk defa Türkleri ile savaştılar. Islam dünyasın- daki ilk huzursuzlukta bu dönemde başlamıştır. Nedeni kendi ailesi olan Emevileri devletin üst kademelere getirmesi idi. Hz. Osman'ın öldürülmesi üzerine Hz. Ali halife seçildi. Bu dönemde huzursuzluklar arttı. Müslümanlar arasında ilk mücadele olan olayı ile huzursuzluk daha fazla arttı. Bu olaydan sonra Islam Devletinin merkezi Medine'den.............'ye taşın- dı. Hz. Ali'nin Halifeliğine Şam valisi Muaviye'de karşı çıktı. Halifeye savaş açtı. Yapılan Savaşında bir sonuç alı- namayınca Hakemlerce çözülmesine karar verildi. Hakem olayı ile de sorun çözülemeyince Müslümanlar üç guruba ayrıldı. Böyle- ce Müslümanlar arasında ilk ayrılık başladı. Hariciler İslam devletindeki bu ayrılıklara son vermek için yaptıkları planda halife şehit edilince.......... valisi Muaviye kendini halife ilan etti. Daha sonrada oğlu ..............i halife ilan edince halifelik saltanat haline dö-

Sınavlara ve derslere çalışmanın en kolay yolu

Ücretsiz hesabını oluştur, kazandığın soru sorma haklarınla ve video konu anlatımları ile sınavlarına, derslerine hazırlan!

KAYDOL VE ÜCRETSİZ DENE
Sana Özel Çözüm Almak İçin İndir